Stratégia

Dr. Demjén Zoltán

az MMSZ alelnöke

a BASF HUNGÁRIA KFT. nyugalmazott értékesítési igazgatója

Körforgásosság, újrahasznosítás

A feladatköröm a körforgásos gazdaság témakörében a műanyagok szerepének meghatározása, a műanyagok ésszerű alkalmazása ezzel összhangban, valamint a műanyagokat ért nemtelen, szakmaiatlan támadások kezelése, higgadt válaszok megfogalmazása.

2021-ben két, a műanyagokat is érintő törvény lépett hatályba: a Hulladéktörvény és az egyszer használatos műanyagok betiltására vonatkozó rendelkezés. Nyilvánvaló, hogy a két jogszabály a jó szándék ellenére rengeteg részletkérdést hagy még nyitva, melyeknek tisztázásában szövetségünknek – más társszövetségekkel egyetemben – fontos szerep jut majd.

Nagyon fontosnak tartom a szelektív hulladékgyűjtésen belül a műanyagok, mint másodlagos nyersanyagok gyűjtésének társadalmi szintű megoldását annak érdekében, hogy minél nagyobb hányad kerüljön vissza az új termékek gyártásába a mechanikai reciklálás folyamatán keresztül. Ennek eredményeként, a németországi példát követve, az égetőbe jutott anyagmennyiség maradjon ésszerű kereteken belül, a hulladéklerakókba viszont zéró kg (!) jusson 2025-re.

Ígéretesen alakul Magyarországon a kémiai reciklálás folyamata is. Szövetségünk ebben a témakörben is szívesen vállal közvetítő, koordináló szerepet, amennyiben az érdekelt felek erre igényt tartanak.

És végezetül megemlítem a biológiailag lebomló műanyagok kérdéskörét. Ezen műanyagok előállítása nagyobb részben megújuló nyersanyagforráson alapul. Magyarország kiváló mezőgazdasági háttérrel, infrastruktúrával és komoly szaktudással rendelkezik, tehát az előfeltételek adottak egy világviszonylatban is jelentős gyártókapacitás kiépítésére. A piaci szívóhatás az eddigi statisztikák, elemzések szerint hosszabb távon megvan, az igények messze meghaladják a jelenlegi termelést. Ehhez a témakörhöz szorosan kapcsolódva némi büszkeséggel tekinthetünk vissza szövetségünk azon korábbi törekvésére, mely rendet teremtett a termékdíj meghatározása területén. Az új rendelkezés szerint ugyanis a biológiailag lebomló műanyagokból készült termékek esetében, melyek csökkentett termékdíjjal terhelendők a hagyományos műanyag termékekkel szemben, nagyon helyesen, már nem kritérium a teljes biobázikusság egyidejű megléte is. Ezzel véleményem szerint egy komoly szakmai ellentmondást sikerült feloldanunk.

A jövőbeni szerepünket pedig úgy fogalmaznám meg, hogy szövetségünk a fenti tapasztalat alapján segítséget nyújt a biológiailag lebomló anyagokkal kapcsolatos, további finomításokat igénylő jogszabályok megfogalmazásában, támogatja ennek a műanyagfajtának a hazai elterjedését és – reményeim szerint – hazai gyártását is, amennyiben létrehozzuk a megfelelő logisztikai láncot a mechanikai újrahasznosításukra és/vagy a komposztálókban történő lebontásra.

Holló László

az MMSZ alelnöke

a RAVEN INVEST KFT. ügyvezetője

Üzletfejlesztés, külkapcsolatok

Ez az első alkalom, hogy az átalakított elnökségi szervezettel és új munkamódszerrel vágunk neki a ciklusnak. Az elnökség megtisztelt azzal, hogy – az üzletfejlesztés, külkapcsolatok koordinálását célozva – alelnöknek választott, és ebben a témakörben együtt dolgozunk Karsai Szilviával, aki a Karsai Műanyagtechnika Holding Zrt. projektmenedzsere, a Karsai Plast ügyvezető igazgatója.

Szeretnénk elérni, hogy a Magyar Műanyagipari Szövetség és tagvállalatai jó kapcsolatokkal rendelkezzenek az államigazgatással, a hazai és külföldi szakmai szervezetekkel, ezzel megkönnyítve érdekeink érvényesítését. Feladatkörünkbe tartozik a magyar műanyagipar külpiaci megjelenésének segítése azzal, hogy koordináljuk és konkrét gazdasági előnyöket nyújtunk a vállalkozások vásári, kiállítási megjelenése elősegítésére.

Azt tekintenénk az első év sikerének, ha olyan előnyöket tudnánk kínálni jelenlegi és potenciális tagvállalatainknak, amelyek alapján indokoltnak éreznék csatlakozni a magyar műanyagipar egyedüli koordináló szervezetéhez és ennek megfelelően tovább növekedne a taglétszámunk.

Palócz Tamás

az MMSZ alelnöke

a KAPOSPLAST KFT. ügyvezető igazgatója

Kommunikáció, nyilvánosság

A fenti feladattal kapcsolatosan elsődleges cél az eddig jól működő kommunikációs eszközök, folyamatok megtartása és további erősítése. Mindenképpen fokozni kívánjuk a személyes kapcsolatokat, mind a régi, mind a potenciális új tagokkal.

Kiemelt cél a social mediaban is jelentősebb hangsúllyal bíró megjelenés, a műanyagok fontosságának, környezettudatos fejlesztéseinek megismertetése minél szélesebb körben. Fontosnak tartjuk az MMSZ működésének és szakmai, tudományos tevékenységének nagyobb nyilvánosságra hozatalát és az államigazgatással szorosabb kapcsolat kiépítését.

Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a fenti feladatokban nagy tudású, professzionális új tagokkal dolgozhatok együtt. Bűdy Lászlóval és Konkoly-Thege Mátéval egy nagyon sikeres, hatékony közös munka veszi kezdetét, mellyel kapcsolatosan meggyőződésem, hogy eredményes lesz. Augusztusban már megkezdjük az MMSZ új kommunikációs és nyilvánossági stratégiájának kidolgozását, melyet a szeptember 17-i elnökségi ülésen fogunk bemutatni.

Tóth Csaba

az MMSZ alelnöke

a LEGO MANUFACTURING KFT. HR igazgatója

Oktatás, szemléletformálás

Az MMSZ tagvállalatai által validált igényeket vittük be az új szakképzési törvénybe az Ágazati Készségtanácsok munkáján keresztül, ami most megjelenik az új műanyag-feldolgozó és a szerszámgyártó képzésekben. Ezt az aktív tagvállalati kommunikáción alapuló munkát kell folytassuk a következő időszakban, hogy az új képzési rendszerre a vállalatok hatékonyan rá tudjanak csatlakozni. Hasonlóan közelebb kell hozzuk tagvállalataink üzleti igényeihez az egyetemi oktatást, ami egy koordinációs, facilitátori munkát kíván a szövetségünk részéről. Az oktatási kormányzattal az érdemi kapcsolattartás az elmúlt évekhez hasonlóan kiemelt jelentőségű lesz.

Nagyobb figyelmet kell fordítanunk a műanyagok társadalmi megítélésére is. Az egyes társadalmi csoportok felé olyan üzeneteket, ismeretet kell eljuttassunk, amik a műanyagoknak a gazdaságban és a társadalomban betöltött valós szerepét hűen tükrözi. A korábbi években főként a fiatalokat az iskolákban megszólítva végeztünk szemléletformálási tevékenységet, például a szövetség Polimarker projektje által. Az elkövetkező évek lényeges fókusza kell legyen ennek a tevékenységnek a kiterjesztése. Ez a munka és a képzésekkel kapcsolatos tevékenységünk is szorosan kapcsolódik a Kommunikáció és Nyilvánosság munkacsoport tevékenységéhez.