Üdvözöljük az MMSZ hivatalos honlapján!

A műanyagok az ember által előállított, vagy átalakított óriásmolekulájú anyagok, szerves polimerek. Jelen vannak életünk szinte minden fontos területén a háztartásokban, a járművekben, az egészségügyben, az elektronikában, az építőiparban, az űrkutatásban stb. Fejlesztésüknek, a belőle készülő alkatrészek alkalmazásának, formavilágának csak az emberi fantázia szab határt.

Meggyőződésünk, hogy a műanyagokból készült termékek pozitívan járulnak hozzá az emberiség fenntartható fejlődéséhez. Ezeket a különböző alkalmazási területre elvégzett, műszaki-, gazdasági- és környezetvédelmi szempontokra egyaránt kiterjedő komplex életciklus elemzések is bizonyítják.

A Magyar Műanyagipari Szövetség működési alapelvei

Az MMSZ a Magyarországon működő műanyaggyártó és műanyag-feldolgozó vállalatok szakmai érdekképviseleti szervezete.

Küldetésünk

A szerkezeti anyagok versenyében a műanyagok térhódításának és ezzel iparágunk fejlődési lehetőségeinek elősegítése. Meggyőződésünk, hogy a műanyagokból készült termékek pozitívan járulnak hozzá az emberiség fenntartható fejlődéséhez. Ezt sok különböző alkalmazási területre elvégzett, műszaki-, gazdasági- és környezetvédelmi szempontokra egyaránt kiterjedő komplex életciklus elemzés bizonyítja. A műanyagipar világméretekben és Magyarországon is a nemzeti jövedelem növekedési üteménél gyorsabban fejlődik.

Szövetségünk céljai

A hazai műanyagipar szakmai érdekeinek hatékony képviselete a törvényhozási folyamatokban, kormányszerveknél és hatóságoknál. A műanyagok imázsának erősítése előnyeik objektív bemutatásával. A műanyag alapanyaggyártók, a műanyag-feldolgozók és a műanyagtermékek felhasználói közötti együttműködés elősegítése.

Tevékenységünk fontosabb elemei

 • Törvényjavaslatok, jogszabálytervezetek szakmai véleményezése
 • Információgyűjtés és feldolgozás, az iparág fejlődésének nyomon követése
 • Kooperáció hazai és nemzetközi szakmai szövetségekkel
 • Kapcsolatépítés kutató, fejlesztő. minősítő intézményekkel
 • Műanyagipari szakmai oktatás támogatása
 • PR tevékenység, kapcsolat a sajtóval és civil szervezetekkel
 • Az EU működési rendszereihez történt integrálódás során az érdekképviseleti tevékenység felértékelődött. A továbbiakban is törekszünk tagvállalataink megnövekedett információigényének kielégítésére.
 • Az EU által támogatott K+F+I programokban való részvéte során megszerzett ismeretek terjesztése, felhasználása

A Magyar Műanyagipari Szövetség bemutatása

A Magyar Műanyagipari Szövetség (MMSZ) 1991-ben alakult, a Magyar Vegyipari Szövetség szakszövetségeként. Szövetségünk képviseli a műanyagipar szakmai érdekeit, ellátja a tagok közötti egyeztetést és kapcsolattartást, folyamatosan figyelemmel kíséri a hazai és külföldi fejlesztési, termelési és üzleti folyamatokat, és ezek alapján szakmai információkat nyújt a tagoknak.

A Magyar Műanyagipari Szövetség kezdeményezi, koordinálja, szervezi az összehangolt fellépést mindazon kérdésekben, amelyek a tagok érdekeinek érvényre juttatása során felmerülnek, így

 • szakmai érdekképviselet a jogalkotás felé
 • szakmai érdekek képviselete a hatóságként működő szervezeteknél
 • a magyar műanyagipar képviselete nemzetközi szakmai fórumokon
 • a műanyagipar környezetvédelmi tevékenységének koordinálása és az ehhez kapcsolódó társadalmi megítélés alakítása
 • a műanyagipar általános kereskedelempolitikájának /vám, stb./ összehangolása
 • a műanyagipar társadalmi megítélésének javítása, kapcsolattartás a tömegkommunikációs szervezetekkel.

Fenti feladatok hatékony végzése érdekében három munkabizottságot alakítottunk, amelyeknek keretében a vállalatok szakemberei aktívan részt vesznek az éves munkaprogramokban rögzített feladatok megoldásában.

 • Gazdasági Bizottság
 • Környezetvédelmi Bizottság
 • Oktatási Bizottság

Nemzetközi kapcsolataink

 • Műanyag-gyártók Európai Szövetsége (PlasticsEurope) www.plasticseurope.org
 • Műanyag Szövetségek Igazgatóinak Nemzetközi Tanácsa (Council of International Plastics Association Directors, CIPAD)

Elnökség

Elnök:

BOCSKOR IMRE

a WITTMANN HUNGÁRIA Kft. ügyvezetője

Alelnökök:

DR. DEMJÉN ZOLTÁN

az MMSZ alelnöke,
a BASF HUNGÁRIA KFT. nyugalmazott értékesítési igazgatója,
felelősségi köre: körforgásosság, újrahasznosítás

HOLLÓ LÁSZLÓ

az MMSZ alelnöke,
a RAVEN INVEST KFT. ügyvezetője,
felelősségi köre: üzletfejlesztés, külkapcsolatok

PALÓCZ TAMÁS

az MMSZ alelnöke, a KAPOSPLAST KFT. ügyvezető igazgatója,
felelősségi köre: kommunikáció, nyilvánosság

DR. TOLDY ANDREA

az MMSZ alelnöke, a BME Polimertechnika Tanszék egyetemi tanára,
felelősségi köre: képzés, szemléletformálás

Elnökségi tagok:

BŰDY LÁSZLÓ

a myCEPPI Műanyagipari Tanácsadó Kft. ügyvezetője

HAJDÁRNÉ MOLNÁR KATALIN ELVIRA

a PEMÜ ZRT. elnök-vezérigazgatója

KARSAI SZILVIA

a KARSAI PLAST ügyvezető igazgatója

KOCSÁNNÉ OLASZ ANDREA

a Flexya SAS értékesítési és beszerzési menedzsere

KONKOLY-THEGE MÁTÉ

a THEGE-PLASZTIK KFT. ügyvezetője

PETRÉNYINÉ SZABÓ KRISZTINA

Igazgató, Polimer üzletág, MOL Csoport

Felügyelő bizottság

Elnök:

Dr. Kucsma János

a MERAXIS Hungary Kft. tanácsadója, nyugalmazott ügyvezető igazgatója

Tagok:

Farkasné Lénárt Judit

a KAYS Kft. nyugalmazott munkatársa

Nyékiné Paczolay Anikó

a SABIC HUNGARY Kft. nyugalmazott ügyvezető igazgatója

Pataki Zsuzsanna

Envipco Hungary Kft. ügyvezetője

Iroda

Farkass Gábor

igazgató