2018. október 29.

Véleményezte az MMSZ a környezetvédelmi termékdíjról készülő jogszabályt

Jelentős szigorítást tervez 2019-től a műanyag zacskók és az egyszer használatos műanyag eszközök kiszorítása érdekében az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM), a tárca a jogszabálytervezetet eljuttatta véleményezésre az MMSZ-hez is. A Szövetség válaszában megerősítette: az NGM-nek 2017-ben beadott állásfoglalását alapvetően fenntartja.

Az ITM várhatóan még az ősszel nyilvánosságra hozza azt a jogszabálytervezetet, amelytől a forgalmazott műanyag zacskók jelentős csökkenését várják, 2021. január 1-jétől pedig a műanyag zacskók forgalmazásának teljes tiltását tervezi. A tárca felidézte, hogy Magyarország a vonatkozó európai szabályozást évekkel megelőzve jelentős mértékű termékdíj megfizetését írta elő, amivel sikerült csökkenteni a forgalomban lévő műanyag zacskók számát. Az ITM javaslatot dolgozott ki a műanyag zacskók felhasználását korlátozó intézkedésekről a környezetvédelmi termékdíj-szabályozás keretében.

A termékdíjtörvény módosításával várhatóan emelkedik a nagyon könnyű műanyag zacskók és a könnyű műanyag zacskók díjtétele, ezen kívül nő az egyszer használatos műanyag poharak, edények termékdíja, valamint a kör tovább bővül az egyszer használatos műanyag evőeszközökkel, amelyek a következők: műanyag zacskók, ételtároló edények, italtartó poharak, fültisztító pálcikák, szívószálak, műanyag evőeszközök és tányérok, italkeverő pálcikák, nedves törlőkendők, léggömb.

A környezetre különösen nagy veszélyt jelentő, oxidatív úton aprózódó műanyag zacskók forgalmazását a szaktárca várhatóan már 2019. július 1-jétől betiltja. A tervezett intézkedésekkel Magyarország, az Európai Unió több tagállamához hasonlóan, az egyes műanyagtermékek korlátozásáról szóló uniós irányelvjavaslatban foglaltak megvalósítására törekszik.

Az ITM a készülő jogszabálytervezetet véleményezésre elküldte az MMSZ-nek is, az elnökség közösen kialakított állásfoglalásával azt erősítette meg, hogy a Nemzetgazdasági Minisztériummal 2017. második felében folytatott együttműködés során kidolgozott javaslataikat némi kiegészítéssel fenntartja.

Ezek szerint: a Magyar Műanyagipari Szövetség támogatja a vékony és nagyon vékony műanyag (gyakorlatban döntően LDPE alapanyagú) termékdíjának nagymértékű emelését. Támogatja az „aprózódó” (ún. oxodegradábilis „lebomlású”) műanyag termékek (zacskók) forgalmazásának mielőbbi betiltását. Szorgalmazza a biolebontható (az MSZ EN 13432 biolebonthatósági szabványnak megfelelő alapanyagból készülő) műanyag zacskók piaci megjelenésének ösztönzését (pl. termékdíj nélkül), tekintet nélkül arra, hogy az milyen mértékben tartalmaz fenntartható forrásból származó alapanyagot („bio-műanyagot”).

Támogatja és erőteljesen szorgalmazza a műanyagok, műanyag hulladékok – akár a települési szilárd hulladék részeként – szemétlerakóba történő juttatásának, azaz lerakásának mielőbbi tilalmát – ezt kulcsfontosságú feladatként jelölték meg. Támogatja és erőteljesen szorgalmazza a szelektív hulladékgyűjtés kultúrájának és ésszerű infrastruktúrájának mielőbbi, jelentős mértékű kiszélesítését – ez is kulcsfontosságú (pl. a begyűjtésre vonatkozó EU direktívák szempontjából is), emellett az MMSZ kiemelten fontosnak tartja a csomagolóanyagok termékdíjának ésszerű alkalmazását, az ezzel való differenciált ösztönzést, elsősorban a gazdasági észszerűséget és a fenntarthatóságot szem előtt tartva. Erre vonatkozó javaslataikat az elmúlt években számos alkalommal eljuttatták már előkészítői és döntéshozói asztalokhoz, illetve fórumokhoz, ennek kivonatát az alábbiakban foglaljuk össze:

Termékdíj-fizetés és hulladék-kezelési támogatás

Javasoljuk, hogy a termékdíj befizetésének arányában hosszú távra, fixen meg kell határozni a hulladék kezelésére és működési támogatására rendelkezésre álló pénzügyi forrásokat is. Fontos még, hogy a begyűjtésre és hasznosításra nyújtott támogatás elősegítse az e téren működő vállalkozások fejlesztéseit, tőkekoncentrációját. Lényeges elem, hogy a másodlagos nyersanyagból készített termékek termékdíja jelentősen mérsékelt legyen, valamint az anyagában nem újrahasznosítható csomagolóeszközt magasabb termékdíjjal célszerű terhelni.

Gyártmányfejlesztés, ösztönzés

Javasoljuk a másodlagos nyersanyagok felhasználásának ösztönzését a gyártmánytervezésben, a sokszorosan társított anyagok elterjedésének és a társított anyagok „indirekt” keletkezésének (csomagolás, jelölés) visszaszorítását. Az újrafeldolgozás szempontjából (is) meg kell különböztetni a lebomló termékeket.

TSZH válogatása és hasznosítása

Javasoljuk, hogy a műanyag frakció (lehetőség szerint 1. fólia, 2. PET palack, 3. PPHD fólia, illetve palack) válogatása csak addig a szükséges mértékig történjen meg, ameddig azt a különböző frakciókat hasznosító művekben elkülönítetten lehet szállítani.
Szükségesnek látjuk, hogy a települési szilárd hulladék rendszerében keletkező csomagolási hulladékok válogatása és hasznosítása lehetőség szerint nagyobb támogatást kapjon a termékdíjból.

A hulladékexport szabályozása

Javasoljuk, hogy a 2008/98/EK 16. irányelv 26-os cikkének első és második bekezdésével összhangban szabályozandó bizonyos hulladékok exportjának korlátozása, megfelelő feltételekkel. Emellett célszerű, hogy közbeszerzési pályázatokban preferáljuk a hazai hasznosítást, azt pontozási szempontként értékelve.