2024. február 20.

Válságkezelés, új hulladékgazdálkodási és másodnyersanyag helyzet, adatgyűjtés új webes felületen

Összefoglaló a Magyar Műanyagipari Szövetség irodájának 2023. évi munkájáról.

Az MMSZ iroda 2023-ban is az MMSZ elnöksége által meghatározott célok és feladatok szellemében végezte munkáját. Minden szinten képviseljük a műanyagipar szakmai érdekeit, így a döntéshozók irányában is aktuális adatokat szolgáltattunk, folyamatosan figyelemmel kísértük a hazai és külföldi fejlesztési, termelési és üzleti folyamatokat, és ezek alapján szakmai információkat nyújtottunk tagjainknak és valamennyi iparági partnerünknek. A tavalyi évet legnagyobb mértékben – főként a műanyag-feldolgozók számára – a rendkívül magas energiaárak okozta versenyképességi problémákkal való megküzdés határozta meg. Emellett a hulladékgazdálkodásban történt változások okozta új másodnyersanyag helyzet is sok megoldásra váró feladatot indított el.

A REGRANULÁTUM SZABVÁNYOSÍTÁSÁÉRT FELELŐS SZAKMAI CSOPORT INDULÁSA

Az MMSZ a 2023-as év elején döntött a Regranulátum Szabványosításáért felelős szakmai csoporthoz való csatlakozásáról, amely hazai műanyagipari szakemberekből jött létre, de többen jelezték külföldről is csatlakozási szándékukat. A csoport arra vállalkozott, hogy meghatározzák a műanyagipar elvárásait a regranulátumokra vonatkozóan. Egyesével tárják fel a műanyagfajtákkal kapcsolatos igényeket a műanyag-feldolgozók és az újrahasznosító vállalatok részéről, majd a műanyag újrahasznosítók által meghatározott hulladék igényekhez igazítva újradefiniálják a hulladékgyűjtés módozatait. A csoport vezetője Rácz István (Ultrapolymers Kft), de helyet kapott benne három MMSZ elnökségi tag is: Bűdy László, Dr. Demjén Zoltán és Kocsánné Olasz Andrea.

E témában a márciusi elnökségi ülésre meghívást kapott a munkacsoport tagjai közül Rauch Imre (Lajosmizsei Folplast Kft.), valamint a hulladékgazdálkodási koncesszióért felelős MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. két munkatársa, Runtág Tivadar anyagáram- és termékigazgató, illetve Pálfi Róbert, aki a műanyag hulladékok kezeléséért felelős. A munkacsoport április végére fejezte be a munka első fázisát, a polipropilénnel kapcsolatos helyzetértékelést, amelyet ezt követően Bűdy László számos alkalommal nyilvánosan is bemutatott. Munkájukat tovább folytatják a második anyagcsoport, a polietilén újrahasznosításával kapcsolatos elvárások meghatározásával.

KAPCSOLATÉPÍTŐ RENDEZVÉNYEK

A pandémia miatt három év kihagyás után szervezhetett ismét kapcsolatépítő rendezvényt Szövetségünk, ennek megfelelően nagy volt az érdeklődés a tagok részéről, hogy ismét személyesen találkozhassanak szakmai partnereikkel. Az elsőre február 24-én került sor, ez alkalommal az Ongropack Kft. látta vendégül a résztvevőket szirmabesenyői telephelyén.

A vendéglátók részéről Szabó Gyula ügyvezető igazgató nyújtott betekintést az ONGROPACK Kft. életébe, egyedi termékválasztékába. A csomagolóipar a korszakváltás küszöbén címmel tartott előadást a rendezvény meghívott előadója, Nagy Miklós, a CSAOSZ főtitkára. Előadását nagy érdeklődéssel várták a résztvevők, a csomagolóipar számára ugyanis 2023-2024 rendszerszintű változásokat hoz. A kapcsolatépítő rendezvények fontos programja az üzemlátogatás, amikor a résztvevők betekinthetnek a vendéglátó cég gyártási folyamataiba, Varga Balázs cégvezető mutatta be a gyártóüzemet.

Az év második kapcsolatépítő rendezvényét Szövetségünk november 10-én tartotta meg a LEGO vendégeként. Több mint negyvenen vettek részt az MMSZ tagvállalatainak szervezett találkozón a LEGO Csoport nyíregyházi gyárában, ahol Madura László alelnök előadásában megismerhettük a világ élvonalába tartozó gyártási kultúrát, majd a Szövetség szervezésében meghallgathatták a résztvevők Bűdy László elnökségi tag előadását is a műanyagiparral szembeni aktuális elvárásokról.

AZ EMBER ALKOTTA ANYAG – A XXI. SZÁZAD ANYAGA

Március utolsó napján tizedik alkalommal rendezte meg a Magyar Műanyagipari Szövetség Az ember alkotta anyag – a XXI. század anyaga című konferenciáját a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében. A konferencia központi témája ebben az évben a polimer kompozitok, az erősített műanyagok voltak. A résztvevő iskolák száma kettővel bővült, így az ország valamennyi tájáról összesen 19 középiskola diákjai tudtak részt venni a rendezvényen.

A konferenciát Prof. Dr. Czigány Tibor, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem rektora nyitotta meg: – Ezen rendezvényen talán a világ leginnovatívabb anyagáról, a polimer kompozitokról lesz szó. A kompozitok ma már ott vannak a mindennapjainkban, a könnyű járműveinkben, legyen az légi, vízi vagy szárazföldi, ott vannak az energetikai eszközeinkben, például a szélkerekekben, de ott vannak a sport és orvostechnikai eszközökben és még hosszan lehetne sorolni.

Előadóként Dr. Szebényi Gábor, a BME Polimertechnika Tanszék docense Pehelysúlyú nehézfiúk az élet minden területén előadásában bemutatta napjaink anyagmérnökeinek választási palettáját a kompozitok világában, majd De Rivo Balázs, a ZOLTEK Zrt. fejlesztési vezetője a szénszálak magyarországi gyártásába és az ezzel kapcsolatos XXI. századi alkalmazási trendekbe nyújtott betekintést. A szénszálakról átevezve az üvegszálak területére Dr. Mezey Zoltán, a Flaar Kft. ügyvezető igazgatója a hajóépítés csodaanyagairól, az üvegszálas kompozitokról tartott előadást. Dr. Lipóczi Gergely, az eCon Engineering kereskedelmi igazgatója előadásában azt mutatta be, hogy miként állhatnak a polimer kompozitok a megújuló energiaforrások, és azon belül is a szélenergia szolgálatába, hogyan zajlik a szélturbina lapátok tervezése, gyártása, a szélerőművek telepítése és karbantartása.

Az év második kapcsolatépítő rendezvényét a LEGO nyíregyházi gyárában tartotta meg az MMSZ, több mint negyvenen vettek részt a most is nagy érdeklődéssel várt üzlefejlesztési találkozón.

Ebben az évben az MMSZ Innovációs-díjat Jancsó Péter, a Graboplast Zrt. nyugalmazott elnöke kapta a műanyagiparban végzett több évtizedes munkájának elismeréseként. Az MMSZ a díjat 2013-ban alapította azzal a céllal, hogy elismerje a hazai műanyagipar legkiválóbb szakembereit.

KÖZGYŰLÉS ÉS II. MMSZ MŰANYAGIPARI KONFERENCIA

Május közepén, az Ipar Napjai szakmai kiállítás társrendezvényeként tartottuk meg a II. MMSZ Műanyagipari Konferenciát, illetve ennek nyitányaként az MMSZ éves közgyűlését.

Hajdárné Molnár Elvira, az MMSZ elnökének 2022. évről szóló beszámolóját követően Palócz Tamás alelnök mutatta be az MMSZ energetikai munkabizottságának együttműködését a Gazdaságfejlesztési Minisztériummal, ahol ismételten a rendszerhasználati díjak drasztikus emelkedése miatt fordultak Nagy Márton miniszterhez, majd a körforgásos gazdaság kialakításáért és a másodnyersanyagokért felelős munkacsoport vezetője, Dr. Demjén Zoltán alelnök következett, beszámolójában áttekintést adott a világ és Magyarország műanyagipari helyzetéről, majd áttért azoknak a tevékenységeknek a bemutatására, amelyeket munkacsoportja végzett felelősségi területén.

Végül, a közgyűlésen is bemutatta Bűdy László elnökségi tag a Regranulátum Szabványosításáért felelős szakmai csoport 2023ban végzett tevékenységét, elsősorban a polipropilén másodnyersanyaggal kapcsolatban.

A közgyűlést követő konferencián – jelentős érdeklődés mellett – a következő előadások hangzottak el: első előadójaként Prof. Dr. Csath Magdolna, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kutatóprofesszora az átalakuló világgazdaságban a magyar gazdasági helyzetről és a kilátásokról osztotta meg gondolatait. Előadásának témái közül kiemelte a termelékenységet, melynek alakulását kulcsfontosságúnak tartja a gazdasági változások közepette az országon, az ágazatokon és a cégeken belül. A kutatás-fejlesztésnek, az innovációnak, a tudásba történő befektetésnek nagy szerepet kell kapnia a jövőben. Dászkál János senior projektmenedzser a Magyar Fejlesztésösztönző Irodát mutatta be előadásában, amelynek célja, hogy a közvetlen kezelésű uniós források elnyerésében segítse a pályázókat. A műanyagiparban működő vállalkozásokat súlyosan érintik az energiaiparban történő változások, az energiaárak alakulása, a különböző szolgáltatói díjak és a szerződéses rendszer módosulása. Az elmúlt időszakban sokan tettek energiaracionalizálásra szolgáló intézkedéseket a fogyasztás csökkentése érdekében. A témához kapcsolódóan Dr. Hortay Olivér, a Századvég Zrt. Energia- és Klímapolitikai Üzletágának vezetője a 2023-as év energiapiaci várakozásairól beszélt. Bűdy László műanyagipari szakértő, az MMSZ elnökségének tagja előadását is nagy érdeklődés kísérte, hiszen a polimerek piacán tapasztalható árakról, trendekről volt szó, amelyekről elmondható, hogy olyan, mintha hullámvasúton ülnénk, ahol időnként olyan akadályokba ütköznek a vállalkozások, mint az ellátási láncok és a szabályozási kérdések változásai.

ENERGIAVÁLSÁG

A Magyar Műanyagipari Szövetség 2023 tavaszán újabb kérdőíves felmérést készített, amiben arról tájékozódott, hogy az élesedő energiapiaci helyzet és a kormányzati gazdaságélénkítő intézkedések milyen hatással voltak a műanyagiparra. A felmérés értékelését a szeptemberi POLIMEREK lapszámban tettük közzé.

A covid válság és az orosz-ukrán háború gazdaságra gyakorolt hatásai kiszámíthatatlan pályára állították a gazdaságot, emiatt vált különösen fontossá, hogy a műanyagipari vállalatok igényeit érvényesítve a támogatási rendszer megújítására olyan rövid- és hosszútávú javaslatcsomagot dolgozzon ki az MMSZ, amit a gazdaságirányításért felelős minisztérium elé terjesztve a kockázatokat kiszámítható mederbe tudja terelni. AZ MMSZ 2023. évi energetikai felmérésének értékelése által megmutatkozott, hogy főként gyártás szervezéssel és technológiai változtatásokkal is segítettek magukon a cégek a krízishelyzetben. Ugyanakkor az MMSZ sokfordulós tárgyalássorozatainak eredményeként megjelent az állami támogatásokban az Energiaköltség és Beruházás Támogatási Program 2022-2023, a Széchenyi Beruházási Hitel MAX+, valamint az energiaszámlák alapján a költségek egy részének kormányzati átvállalása hat hónapra, a 2022. október2023. március közötti időszakra.

Az MMSZ hosszútávú javaslatcsomagjában szerepelt a megújuló energetikai célú beruházások és az energiafogyasztás csökkentését célzó beruházások támogatása, ezen belül a gép és infrastruktúra beruházások, valamint az épületkorszerűsítés és a világítás korszerűsítésének állami támogatása vissza nem térítendő, 70-85 százalék közötti támogatás-intenzitással, amelyből megvalósult a kkv-k számára a Gyármentő Program 45 százalékos támogatás-intenzitással, valamint elérhetővé vált a Baross Gábor Újraindítási Hitelprogram beruházás hitelfelvétel 10 éves futamidőre, fix kamatozással euró és forint alapú hitelre, továbbá a forgóeszközhitel 2-3 éves futamidőre fix kamatozással.

ADATGYŰJTÉS KORSZERŰ, WEBES FELÜLETEN – MŰANYAGPIACI ELEMZÉS

Az MMSZ elnöksége július-augusztusban véglegesítette az újonnan kidolgozott online adatgyűjtő programot, ezt követően számos
fázisban megtörtént a kérdőívek kiküldése is az MMSZ tagvállalatainak és partnervállalatainak. Ennek célja az volt, hogy legkésőbb az év végére összegyűljön a kellő számú adatszolgáltatás, amelyből elkészíthető a 2022. év műanyagpiaci elemzése. Az MMSZ két évtizede végzi ezt a tevékenységet, amely nemzetközi összehasonlításban is magas színvonalú jelentést eredményez a szakmai érdeklődők számára. A saját gyűjtésen alapuló feldolgozói adatok és összesített statisztikai eredmények semmivel sem pótolhatóak. E munka lényege, hogy az adatszolgáltatások révén a leghitelesebb adategyüttes álljon össze a hazai műanyagiparról, az elnökség ennek alapján végezheti eredményesen és hatékonyan az érdekképviseleti munkát az olyan témákban, mint az iparági helyzet pontos bemutatása a törvényhozás felé, támogatási és pályázati lehetőségek eredményes alakítása, a törvénytervezetek, szabályozások véleményezése. Továbbra is az eredmények közlésekor mindig csak összesített adatokat teszünk közzé, a feldolgozók által szolgáltatott egyedi adatok nem kerülnek nyilvánosságra.

Adatgyűjtő tevékenységünket ugyanezen célokból természetesen tovább folytatjuk, a 2023-as év adatait várhatóan 2024 februárjától kezdjük majd begyűjteni az új, korszerű informatikai háttér segítségével, webes felületen. Kérjük minden tagvállalatunk és műanyag-feldolgozó partnerünk szíves együttműködését, támogatását ebben a munkánkban, hiszen a hazai műanyagipar érdekképviselete kizárólag megbízható adatokon alapulhat, megbízható adatbázis pedig csak egy saját, célirányos adatgyűjtőrendszeren keresztül jöhet létre.

Hajdárné Molnár Elvira, az MMSZ elnöke nyitotta meg a II. MMSZ Műanyagipari Konferenciát: Tavaly azzal a szándékkal rendeztük meg első konferenciánkat, hogy hagyományt teremtsünk és a következő években a közgyűléshez kapcsolódóan olyan tartalmas programot nyújtsunk, ahol több témában, neves szakértők segítségével kitekintést nyerhetünk a világra és megoszthatjuk azokat a gondolatokat, amelyek az adott évben leginkább foglalkoztatják a műanyagipar szakembereit.

Az adatgyűjtés összesített eredményeit (2022. évre vonatkozóan) a POLIMEREK szakmai folyóirat 2024. januári számában közöltük.

NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK

Tagvállalatunk, a myCEPPI Kft. szervezésében idén is nagy sikerrel zajlott le szeptemberben Közép- és Kelet Európa legjelentősebb polimer gyártói, disztribútorai és vevői számára a VI. Central European Plastics Meeting, amelyen az MMSZ is részt vett.

E keretek között tartottuk meg a Regionális Nemzetközi Szövetségek első találkozóját, amelynek résztvevői – az MMSZ képviselői mellett – Mario Tomljanovic (DW REUSABLES, Horvátország), Valentina Mihajlović Iličić és Mirjana Balog Kormanjos (Szerb Kereskedelmi és Iparkamara), Davor Ujlaki (Horvát Gazdasági Kamara, alelnök). Online csatlakozott a megbeszéléshez a bolgár szövetség vezetője, de jelezték együttműködési szándékukat még a román, a lengyel, a cseh és a szlovák érdekvédelmi szervezetek képviselői is.

Az együttműködés terveink szerint 2024-ben teljesedik ki egyre több személyes találkozó szervezésével, amelyre igény szerint meghívást kapnak az MMSZ tagvállalatai is.

A Magyar Műanyagipari Szövetség ebben az évben is folytatta tevékenységét a 2022 elejétől futó ERASMUS+, az Európai Unió szakképzési projektjében. A BESPOKE négy ország hat partnerének részvételével jött létre prezentációs kompetencia fejlesztés témakörben, a projekt vezetője a Budapesti Gazdasági Egyetem (BGE).