2023. január 29.

Válságkezelés, érdekképviselet, szakmai együttműködések

Összefoglaló a Magyar Műanyagipari Szövetség irodájának elmúlt évi munkájáról.

A mi feladatunk az, hogy ebben a kritikus időszakban erősítsük a szövetséget, az együttműködést a tagvállalatokkal és az érintett partnerekkel, segítsünk enyhíteni a bizonytalanságot és az új helyzetekhez megtalálni az új megoldásokat – utalt az elnökség által megfogalmazott működésük lényegére Farkass Gábor, az MMSZ iroda igazgatója.

– Az MMSZ iroda tevékenységét 2022-ben is az MMSZ elnöksége által meghatározott célok és feladatok szellemében végezte. Minden szinten képviseljük a műanyagipar szakmai érdekeit, így a döntéshozók irányában is aktuális adatokat szolgáltatunk, folyamatosan fgyelemmel kísérjük a hazai és külföldi fejlesztési, termelési és üzleti folyamatokat, és ezek alapján szakmai információkat nyújtunk tagjainknak és valamennyi iparági partnerünknek. A tavalyi évet nagymértékben meghatározta, hogy még véget sem ért a COVID-19 vírus okozta gazdasági válsághelyzet, már a háború miatt keletkezett gazdasági problémák kezdték dominálni a műanyagpiaci szereplők tevékenységét – emlékeztetett Farkass Gábor, az MMSZ iroda igazgatója.

KAPCSOLAT AZ ÁLLAMI SZERVEKKEL

A komoly kihívásokra válaszul az MMSZ elnökségében munkabizottság alakult, akik kidolgozták rövid és hosszú távú javaslataikat a probléma kezelésére. Ezt a szakmai anyagot – amelyhez alapul szolgáltak az MMSZ iroda által korábban végzett piacfelmérési kérdőívek adatai, tanulságai is – január közepén adta át a munkacsoport személyes tárgyaláson Dr. Nagy Ádámnak, az ITM helyettes államtitkárának. A találkozó során az MMSZ képviselői tájékoztatást kaptak a minisztérium törekvéseiről a kormányzati döntések előkészítésével kapcsolatban, az adott probléma megoldásában és a javaslatok kidolgozásában.

KIEMELT FELADATUNK A KÖRFORGÁSOS GAZDASÁGRA VALÓ ÁTÁLLÁS

A Körforgásos Gazdaság Technológiai Platform az Innovációs és Technológiai Minisztérium kezdeményezésére jött létre márciusban, hozzá számos szereplő csatlakozott, így a Magyar Műanyagipari Szövetség is. Az együttműködés célja, hogy a European GreenDeal lel,valamint Magyarország nemzeti stratégiáival összhangban felgyorsítsa a körforgásos gazdaságra történő átállást, ezáltal hazánkat az alkalmazott technológiák éllovasává tegye. A fenti cél elérése érdekében a platform küldetésének tekinti a körforgásos gazdasági tevékenységeket folytató, valamint az átállásban érdekelt gazdasági, akadémiai, civil és közigazgatási szereplők összekapcsolását, illetve a köztük fennálló együttműködések elmélyítését.

Hazánkban ez már a kilencedik gazdasági platform, elsődleges célkitűzése,hogysegítseakoncepcióeredményeinekmielőbbiés minél hatékonyabb elterjesztését. A nyitóeseményen elhangzott beszédekből nyilvánvalóvá vált, hogy a körforgásos gazdaság nem csupán egy újabb környezetvédelmi divatkifejezés, hanem olyan stratégiai szükségszerűség, amelyen a jövő versenyképessége múlik. A platform munkájában az MMSZ részéről Farkass Gábor és Dr. Demjén Zoltán vesz részt.

AZ EMBER ALKOTTA ANYAG – A XXI. SZÁZAD ANYAGA

Két év kihagyás után tavaly áprilisban, immár kilencedik alkalommal, újra megtelt a MagyarTudományos Akadémia díszterme a konferencia résztvevőivel. Közel száz fővel kevesebben lehettünk a járványügyi korlátozások miatt, viszont új út nyílt meg a rendezők előtt: idén először online is követhették az előadásokat az érdeklődők, és nem csak diákok, de az MMSZ tagvállalatainak képviselői is.

A rendezvény hagyományosan az MMSZ Innovációs-díjának átadásával zárult, amelyet 2013 óta minden évben Az ember alkotta anyag – a XXI. század anyaga elnevezésű konferencián ad át a szövetség elnöke annak a szakembernek, aki a legtöbbet tette a hazai műanyagipar fejlődésért. A díjat ebben az évben Dr. Czigány Tibor professzor, Széchenyi- és Gábor Dénes-díjas gépészmérnök, a BME rektora kapta kiemelkedő oktatási és kutatási tevékenysége mellett az MMSZ elnökségében végzett jelentős és újszerű szemléletformáló munkájáért, amit rektorrá való kinevezéséig látott el.

I. MMSZ MŰANYAGIPARI KONFERENCIA

A Magyar Műanyagipari Szövetség 2022. május 12-én a HUNGEXPO-n tartotta meg éves közgyűlését. Az MMSZ tagvállalatai – kétszeri online rendezést követően – 2022-ben személyes közgyűlés tartása mellett döntöttek. További újdonságot a helyszín jelentett, az esemény a HUNGEXPO Ipar Napjai és Automotive Hungary szakkiállításainak társrendezvényeként zajlott le. A tagvállalatok azt követően, hogy meghallgatták az elnökség beszámolóját, részt vehettek az I . MMSZ Műanyagipari Konferencián is, majd megtekinthették a kiállítótérben az ipar legújabb fejlesztéseit.

A műanyagipari konferencián az MMSZ elnöke, Hajdárné Molnár Elvira és alelnökei beszámoltak az elmúlt évben a saját MMSZ munkacsoportjukban végzett munkájukról, így Dr. Demjén Zoltán a körforgásos gazdaság és újrahasznosítás, Palócz Tamás a kommunikáció és szemléletformálás, Tóth Csaba pedig az oktatás és ismeretterjesztés terén szerzett tapasztalatairól beszélt. Ezt követően neves szakértők segítségével tájékozódhattak a résztvevők a szakág legaktuálisabb kérdéseiről. Meghívott előadónk volt Dr. Csath Magdolna közgazdász, kutató professzor, illetve Bűdy László polimer árpiaci szakember, MMSZ elnökségi tag.

Ezen a rendezvényen vehették kézbe az MMSZ tagjai az MMSZ 10 – A magyar műanyagipar szolgálatában (2011-2021) című ipartörténeti könyvet, szövetségünk önálló tíz évét bemutató művet.

Az MMSZ 10 feldolgozza a hazai műanyagipar történetét, értékeit, kiváló kutatóival és képviselőivel készült interjúkat közöl, bemutatja az MMSZ elnökségének törekvéseit, és helyet kap benne a cégkatalógus az MMSZ tagvállalatainak elérhetőségével.

A konferencia résztvevői a helyszínen kaptak 1-1 példányt, de valamennyi tagvállalathoz folyamatosan eljuttatjuk a könyvet.

2022 szeptemberében megrendülten adtunk hírt pótolhatatlan munkatársunk, Buzási Lajosné Vera haláláról. Vera az MMSZ 10 könyv készítése, összeállítása során is múlhatatlan munkával járult hozzá e kiemelkedő kiadvány létrejöttéhez.

ENERGIAVÁLSÁG

A Magyar Műanyagipari Szövetség 2022. szeptember elején újabb kérdőíves felmérést készített arról, hogy a vállalkozásokat hogyan érinti az energiaárak alakulása. A beérkező adatok összesítését követően, az elmúlt év októberében az MMSZ elnökségének energetikai munkabizottsága ígéretes tárgyalásokat folytatott Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszterrel, ahol pontos helyzetképet mutattak be a műanyagipar pillanatnyi állapotáról. A miniszter támogatásáról biztosította az MMSZ képviselőit. A műanyagipar energetikai helyzetfelmérése eljutott a Technológiai és Ipari Minisztériumba is. A felmérés eredményeiről a POLIMEREK folyóirat 2022. novemberi számában beszámoltunk, illetve olvasható a www.polimerek.hu honlapon is.

MŰANYAGIPARI HELYZETKÉP 2021

Szövetségünk irodája – több évtizedes hagyományainknak megfelelően – kiterjedt és részletes adatgyűjtés folytat, ezen adatbázis feldolgozásával iparágunk legjelentősebb piaci elemzését tettük közzé, többek között a POLIMEREK folyóirat decemberi számában. Ez a munka képezi alapját a tagvállalataink és külső partnereink számára is nyújtott mélyebb piacelemzési, szolgáltatási tevékenységünknek.

KIÁLLÍTÁSOK AZ MMSZ SZERVEZÉSÉBEN

AHUNGEXPO-n májusban megrendezett összevont Ipar Napjai és Automotive Hungary kiállításon az MMSZ és a POLIMEREK közös standon mutatta be tevékenységét, de a Magyar Műanyagipari Szövetség évtizedek óta szervez magyar nemzeti standot a düsseldorf K vásárra Németországba is. Így volt ez 2022-ben is, négy magyar cég állított ki a szövetség által szervezett standon. Nagy öröm számunkra, hogy valamennyi társkiállító MMSZ tagvállalat volt, így hagyományos partnereinkként említhetjük az Ongropack Kft-t és a Som-Plast Kft-t, utóbbi a Wittmann-Battenfeld Kft. partnereként mutatkozott be. Az MMSZ emellett helyet és tárgyalási lehetőséget is biztosított a nemzeti standon tagvállalatai, partnerei számára, ezzel a lehetőséggel több alkalommal éltek együttműködő vállalataink.

Hagyományosan 2022-ben is megszerveztük és megrendeztük az MMSZ népszerű rendezvényét, a K vásárhoz kapcsolódó Magyar Estet, amely a K 2019 vásáron megkezdett együttműködés folytatása volt, partnerünk ebben – 2019 után most is – a legjelentősebb német műanyagipari feldolgozói egyesület, az NRW Kunststofand volt. Az est témájaként a Reciklátumok helyzete és minőségi kérdései a német és magyar műanyagfeldolgozói piacon tématerületet választottuk. A beszélgetésen jelentős műanyagfeldolgozó cégek képviselői vettek részt, a résztvevők száma meghaladta az 50 főt. Az est létrejöttében komoly támogatást kaptunk Magyarország Düsseldorf Főkonzulátusától, és befogadta rendezvényünket az Észak-Rajna-Vesztfáliai Ipar- és Kereskedelmi Kamara (Industrie- und Handelskammer, IHK Düsseldorf) is.

Az itt megkezdett együttműködés folytatásának kidolgozása a 2023-as évet illetően jelenleg is folyamatban van, a következő kölcsönös érdeklődésre számot tartó tématerületeken: reciklátumok helyzete és minőségi kérdései; fejlesztési (kutatás-fejlesztés-innovációs) együttműködési lehetőségek, ezek bővítése; gazdasági (energetikai) helyzetkép és lehetséges megoldások; üzleti kapcsolatok, ezek bővítése. Ezáltal a német-magyar műanyagfeldolgozói kapcsolatok minden bizonnyal magasabb szintre kerülhetnek.

NEMZETKÖZI ÉS HAZAI SZAKMAI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK

A Magyar Műanyagipari Szövetség 2022 elejétől az új ERASMUS+, az Európai Unió szakképzési projektjével is együttműködik. A BESPOKE négy ország hat partnerének részvételével jött létre prezentációs kompetencia fejlesztés témakörben, a projekt vezetője a Budapesti Gazdasági Egyetem (BGE).

Ugyancsak együttműködési megállapodást írt alá 2022. november 18-án a Magyar Műanyagipari Szövetség és a Magyar Fejlesztésösztönző Iroda Nonproft Kft. (MFOI). A két szervezet közötti együttműködés célja az MMSZ tagvállalatainak tájékoztatása a közvetlen európai uniós forrásokról, támogatása a pályázatok írásában, nemzetközi konzorciumokban való részvételben. A megállapodást követően megkezdődik a tagvállalatok körében az igények felmérése, majd az aktív közös munka tanfolyamok szervezésével, a kapcsolatok kiépítésével a szervezet és a tagvállalatok között, az aktuális pályázatok ismertetése pedig folyamatosan megjelenik a POLIMEREK hasábjain.

Az MMSZ elnöksége és felügyelő bizottsága 2022-ben hét alkalommal tartott megbeszélést, ebből kétszer online rendezésben, a többi pedig alapvetően személyes találkozó volt, de mindig lehetőség volt ezeken az online csatlakozásra is.