2019. július 29.

Szakképzési reform, kormányzati szintű érdekvédelem, elmélyülő kapcsolat a tagsággal

Június végén megtartotta közgyűlését az MMSZ    

Balatonfüreden, az Anna Grand Szállóban tartotta idei közgyűlését az MMSZ. A helyszínválasztásnak jelentősége volt, ugyanis a közgyűlést követően az E.ON munkatársai bemutatták a szövetség tagjainak azt a fenntarthatóságra épülő új zöld projektjüket, amit a kétszáz éves műemlékvédelmi épületben már megvalósítottak.

Tevékenységünk fő mozgatórugói a társadalmi felelősségvállalásból és az ipari kapcsolatépítésből adódó feladatok, projektek kezdeményezése, koordinálása, összehangolása, szervezése – kezdte beszámolóját Hajdárné Molnár Elvira, a Magyar Műanyagipari Szövetség (MMSZ) elnöke. Szövetségünk ennek szellemében szervezi összehangolt fellépését mindazon kérdésekben – a szakmai érdekképviselet terén bel- és külföldön, a gazdasági, az üzleti, a környezetvédelemi, az oktatási kérdésekben -, amelyek a tagok érdekeinek érvényre juttatása során felmerülnek. Ennek jegyében hajtottuk végre munkarendünket 2018-ban is – mondta -, amelyek közül kiemelkedő volt a POLIMEREK műanyagipari szaklap arculatváltásának, dinamizált online megjelenésének megvalósítása. A szövetség folyamatosan kezdeményezi és mélyíti el az együttműködést a kormányzati szervekkel, hivatalokkal is, így az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) Fenntarthatóságért felelős államtitkárságával a termékdíj tervezet egyeztetése kapcsán, a szakképzési törvény előkészítésében vett részt szintén az ITM Szakképzésért és felnőttképzésért felelős helyettes államtitkárságával, de rendszeresek az egyeztetések a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Nemzeti Befektetési Ügynökséggel (HIPA) is. Milánóban a PLAST ’18 nemzetközi szakmai kiállításon a szövetségen kívül nyolc magyar cég állított ki az MMSZ által szervezett 96 négyzetméteres nemzeti standon, a hagyományosnak számító kapcsolatépítő rendezvényeket pedig az elmúlt évben is nagy érdeklődés övezte a PSA Peugeot-Citroen nagyszombati, illetve Kottingbrunnban a Wittmann-Battenfeld osztrák gyárában.

Az elnökasszony arra is emlékeztetett, hogy az MMSZ számára továbbra is kiemelt feladat a műanyagipari szakképzés reformja, ezért kapcsolódott a DEMETRA nemzetközi szakképzési projekthez, illetve rendezte meg november végén második alkalommal szakképzési konferenciáját. Az „Ember alkotta anyag – a XXI. sz. anyaga” című, a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében tartott konferencia hetedik alkalommal látta vendégül a szakma iránt érdeklődő középiskolásokat és egyetemi hallgatókat, és szintén az ismeretterjesztést szolgálja a POLIMARKER projekt, amit az ország középiskoláiban tájékoztatja a fiatalokat a műanyagokról.

A felügyelőbizottság részéről dr. Kucsma János értékelte az MMSZ munkáját, az elnök bevezetőjében azt állapította meg, hogy a szövetség tevékenységét törvényes keretek között végezte, 2018. évi terveit, kitűzött feladatait és programjait eredményesen oldotta meg. Több más mellett figyelemreméltónak nevezte, hogy a szövetség tovább erősítette kapcsolatait az állami szervezetekkel és intézményekkel. Az elnökség is aktívan vett részt a kormány részére készített előterjesztés kidolgozásában, amelynek témája a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosítása volt.

A 2018. évi pénzügyi terv teljesítését is sikeresnek értékelte a felügyelőbizottság, amelynek eredményeként az MMSZ pozitív eredménnyel zárta az elmúlt gazdasági évet. Az éves költségvetéstől eltérő fizetési kötelezettség nem keletkezett, a működéssel összefüggésben létrehozott szerződések lezárása minden esetben teljesítés igazolásokkal történt, céltartalék képzésére nem került sor.

Az elnökség háttértámogatásával kiváló és eredményes munkát végzett az MMSZ Lapkiadó Kft. – jelentette ki a felügyelőbizottság elnöke. – A POLIMEREK folyóirat műszaki színvonala emelkedett és működik a magazin megújult honlapja is. Kiemelte továbbá, hogy magas szintű erőfeszítések történtek annak érdekében, hogy a POLIMEREK lektorált folyóiratként legyen nyilvántartva a Magyar Tudományos Művek Tárában – állapította meg, amit kiegészített azzal, hogy az MMSZ iroda is a tevékenységét az elnökség elvárásainak megfelelően végezte.

A felügyelőbizottság értékelését azzal zárta, hogy a szövetségnek kellő körültekintéssel tovább kell erősítenie kapcsolatait a kormányzati szervezetekkel és intézményekkel az ipar érdekérvényesítését tartva szem előtt. Az elnökség felé pedig azt az ajánlást tette, hogy eddigi tapasztalatait felhasználva növelje a taglétszámot, adjon rendszeres tájékoztatást tagvállalatai részére az innovációs trendekről, a pályázati lehetőségekről, az aktuális iparpolitikai kérdésekről, és hogy tudatosan erősítse kapcsolatait a meglévő tagsággal.

– Az elmúlt hat évben meg tudtuk duplázni az MMSZ által szervezett nemzeti stand területét, jelenleg 119 négyezetméteren állíthatunk ki, a kiállító cégek száma elérte a tízet, valamint sikerült elnyernünk a HIPA támogatását a düsseldorfi K-vásárra, így kiállítóink mintegy 40%-os támogatást élvezhetnek – ezt már az MMSZ idei projektjeinek ismertetésében emelte ki Hajdárné Molnár Elvira, hozzátéve, hogy  emellett két hazai szakmai kiállításon is részt vesz az MMSZ és a POLIMEREK, tavasszal az Ipar napjain, ősszel az Automotive Hungary-n a Hungexpo szervezésében. Az idei célkitűzések fontos eleme, hogy az MMSZ továbbra is aktívan működik közre a két éve kezdődött DEMETRA nemzetközi szakképzési programban, ami egy módszertani képzés kidolgozása a duális képzésben dolgozó vállalati mentorok számára a műanyagiparban és annak környezetében. Ebben az évben a mentorképzés kidolgozása a projekt fő célja. Tovább folytatódnak 2019-ben is az egyeztetések a műanyagipart érintő legfontosabb kérdésekről az iparstratégia és környezetvédelem, az adózás, a támogatási és a kormányzati kapcsolatok területén, és a tagvállalati kapcsolatépítés jegyében is megtartja hagyományos évi két rodshow-ját a szövetség. Az első, amelynek a FANUC Hungary adott otthont, áprilisban már lezajlott, a következő a tervek szerint október elején Székesfehérváron a Bericap gyárában lesz.

A közgyűlés a Magyar Műanyagipari Szövetség elmúlt évi, illetve 2019. évi költségvetését és munkatervét is egyhangú szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.