2024. április 21.

Nemzetközi konferencia Budapesten a biomassza alapú gazdaságról

A BIOEAST Kezdeményezés március elején kétnapos nemzetközi konferenciát rendezett Budapesten a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME), az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet (ÖMKI) és a HUN-REN Természettudományi Kutatóközpont (TTK) szervezésében. Az eseményen előadások és workshopok segítségével elemezték az előadók a térség biomassza alapú gazdaságának fejlődését érintő kérdéseket a BIOEAST középtávú tervei, illetve a hamarosan kezdődő magyar soros EU elnökség tükrében. Ezen belül is kiemelt figyelem irányult a nagyértékű bioalapú termékek: élelmiszeripari adalékanyagok, gyógyszerhatóanyagok, polimerek és kompozitok fenntartható hazai előállítására.

A konferenciát megelőzően Budapesten ülésezett a BIOEAST irányító testülete. Ezután került sor a BOOST4BIOEAST projekt nyitórendezvényére március 5-6-án a harminc partnerből álló nemzetközi konzorcium képviselőinek részvételével. Az ÖMKI által koordinált projekt célja, hogy a párbeszédet és a hosszútávú együttműködést lehetővé tevő struktúrákat építsen ki, valamint felkészítse a közép- és kelet-európai országok nemzeti szereplőit a biomaszsza alapú gazdaságra vonatkozó cselekvési tervek kidolgozására. Mindebben központi szerepet játszanak majd a nemzeti szakpolitikai, kutatói és ipari szereplőket tömörítő szakértői közösségek, a tizenegy tagországban felállítandó BIOEAST HUB-ok. A magyar nemzeti HUB a BME és az Agrárközgazdasági Intézet (AKI) vezetésével valósul meg. Ezzel egyidőben egy mindenki számára hozzáférhető, a makrorégió igényeihez szabott tudásplatformot hozunk létre a biomassza alapú gazdasággal kapcsolatos ismeretek összegyűjtésére és közzétételére, ezáltal ösztönözve a tudásmegosztást az egyes tagállamokon belül és azok között is.

A konzorciumi partnerek egy évente megrendezett nemzetközi konferenciasorozaton adnak számot a projekt előrehaladásáról és a legfrissebb kutatási eredményeikről. Ennek volt első állomása a márciusi budapesti rendezvény. A Természettudományi Kutatóközpontban mintegy százötven szakember és érdeklődő gyűlt össze; a tizenegy BIOEAST tagország mellett Európa más részeiről is szép számmal érkeztek látogatók. A megnyitón beszédet mondott Baksa Adrienn, az Agrárminisztérium Mezőgazdasági Modernizációs Főosztályának vezetője, illetve Tompos András, a HUN-REN TTK Anyag- és Környezetkémiai Intézetének igazgatója.

Ezt követően Kovács Barna, a BIOEAST Kezdeményezés főtitkára vázolta fel a makrorégió aktuális helyzetét, illetve a szervezet közép- és hosszútávú terveit. A BIOEAST országok többségében egyelőre a biomassza alapú gazdaságra vonatkozó nemzeti stratégiák kidolgozása zajlik. A következő két évben ugyanakkor segíteni kívánjuk a tizenegy ország mindenkori kormányait abban, hogy 2027-ig kidolgozásra kerüljenek a nemzeti stratégiák megvalósítását taglaló, részletes cselekvési tervekre vonatkozó javaslatok is. Mindez stratégiai gondolkodást és az érintett ágazatok folyamatos együttműködését igényli. A nemzeti szereplők összefogásán túl kiemelt szándékunk egy keleti fókuszú Európai Partnerség létrehozásának kezdeményezése. A Horizont Európa keretprogramon belül működő, kelet-európai székhelyű finanszírozó szervezet tagállami és európai uniós források bevonásával ösztönözné a kutatási és innovációs törekvéseket, illetve a térség biomassza alapú gazdaságának megerősítését. A partnerség alapjainak lerakását már ebben az évben megkezdjük, és szerepeltetni kívánjuk a júliusban kezdődő magyar soros EU elnökség programjában.

A BOOST4BIOEAST projektet Varga Korinna (ÖMKI) koordinátor mutatta be, különös tekintettel a BIOEAST Kezdeményezés folyamatos támogatására és a közeljövőben létrehozandó nemzeti HUB-okra. Utóbbiak kiemelt szerepet kaptak Inazio Martinez de Arano (European Forestry Institute), Marie Kubankova (BIOEAST HUB, Csehország) és Maria Beatriz Rosell (Geonardo Environmental Technologies) prezentációiban is, míg Daša Berić, a Horvát Mezőgazdasági Minisztérium osztályvezetője Horvátország biomassza alapú gazdaságra vonatkozó stratégiájának részletes tervezetét ismertette. A plenáris előadások sorát Tomasz Calikowski (EU Kutatási és Innovációs Főigazgatóság) és Luisa Mascia (CBE JU Európai Partnerség) zárták, akik az Európai Unió biomassza alapú gazdasággal kapcsolatos politikájának legújabb fejleményeiről, illetve az ehhez kapcsolódó pályázati lehetőségekről számoltak be.

Az előadásokat követően interaktív műhelymunkára invitáltuk a résztvevőket. A magyar Agrárminisztérium a közép- és keleteurópai országok ERA-NET programban való részvételéről vezetett beszélgetést, az AKI workshopja a biomassza alapú innovációt elősegítő támogatási és finanszírozási lehetőségekre összpontosított, míg az olasz APRE (Agency for the Promotion of European Research) a biomassza alapú gazdaságban érintett szereplők bevonásának jógyakorlatait járta körül.

A konferencia második napján zárt üléseken, néhány meghívott résztvevő jelenlétében találkoztak egymással a BIOEAST hét nemzetközi tematikus munkacsoportjának (TWG) tagjai. Ezek közül kettő magyar vezetéssel rendelkezik: az agroökológiai munkacsoportot az ÖMKI, míg a biomassza alapú vegyületek és anyagok témáját a BME Műanyag- és Gumiipari Laboratóriuma koordinálja, az Agrárminisztériummal együttműködésben. A nyilvános program ezután egy panelbeszélgetéssel folytatódott, ahol a TWG koordinátorok az új projekthez, illetve a jövőbeli Európai Partnerség megalapozásához kapcsolódó terveikről számoltak be. A panelbeszélgetést ismét műhelymunka követte: a résztvevők a felállítandó nemzeti BIOEAST HUB-okról fejthették ki a véleményüket az általános kihívások, jógyakorlatok, a biomassza alapú értékláncok, az érintett szereplők és különösen a fiatalok bevonása mentén. A rendezvény végén az érdeklődők ellátogathattak a szabadegyházai Hungrana Kft., illetve a dunaföldvári Pannonia Bio Zrt. üzemébe is, ahol megismerhették a két legnagyobb magyar biofinomító működését és gyártási folyamatait.

A kétnapos konferencia ritka alkalmat szolgáltatott arra, hogy találkozzanak egymással a Közép- és Kelet-Európa biomassza alapú gazdaságában érintett akadémiai, szakpolitikai és ipari szereplők. A kapcsolatépítés mellett lehetőség nyílt a különböző álláspontok cseréjére és ütköztetésére, így az interaktív programot lelkes párbeszéd kísérte. Az összegyűjtött felvetések, ötletek és vélemények hosszú távon formálhatják a BIOEAST Kezdeményezés tevékenységét és a BOOST4BIOEAST projekt megvalósítását. Reméljük, hasonló sikerrel zajlik majd a következő konferenciánk is, amelyet 2025-ben Romániában rendeznek meg.

ELÉRHETŐSÉGEK

A BIOEAST kormányközi kezdeményezés 2015 óta segíti Közép- és Kelet-Európa biomassza alapú gazdaságának fejlődését, az erre vonatkozó szakpolitikák tudásalapú összekapcsolása és támogatása, valamint a kutatási és innovációs kapacitások erősítése révén. A szerveződés elindulásában kulcsszerepet játszott a magyar Agrárminisztérium. Jelenleg 11 ország biomassza alapú gazdaságban érdekelt minisztériumai, egyetemei és kutatóintézetei vesznek részt az együttműködésben, amelynek 2024. januárjától a Horizont Európa keretprogramban uniós támogatást nyert BOOST4BIOEAST projekt biztosít finanszírozást.