2018. július 10.

Magyarország műanyagipara 2016-ban (II.)

Folytatjuk sorozatunkat, amely a hazai műanyagiparban érezhető tendenciákat elemzi. Ebben a részben polimer típusonként mutatjuk be a 2016-os műanyag-feldolgozást, valamint a műanyag termékek felhasználási területeit.

Az adatgyűjtést a Magyar Műanyagipari Szövetség 354 hazai – zömében 50 tonna feletti mennyiségű – műanyagfeldolgozást végző cég körében végezte el. Az első részt a Polimerek júliusi lapszámában olvashatják.

 

MŰANYAGFELDOLGOZÁS POLIMER TÍPUSOK SZERINT

Az 1. táblázat a nagy tömegben gyártott és a műszaki műanyagok feldolgozási adatait mutatja a vizsgált időszakban. 2016-ban az előző évhez képest a kommersz alapanyagok némelyikénél kisebb csökkenést, másoknál hasonló mértékű növekedést tapasztaltunk. A műszaki műanyagok felhasználása követte a nemzetközi trendet, feldolgozásuk mennyisége öszszességében 2016-ban növekedett, az előző évi felhasználást 16 100 tonnával múlta felül. A kiemelt tételeken belül a PCnél és a PA-nál (itt minimális mértékűt) tapasztaltunk csökkenést 2015-höz képest.

A hazai adatokat összevetve a 2015. évi világ és európai műanyag-feldolgozás szerkezetével, a következő azonosságok és eltérések mutatkoznak:

 • A PP felhasználás közel azonos arányú a világ műanyagiparában mért részesedéssel, nálunk hajszálnyit alacsonyabb az arány (Magyarország 22%, világ 23%), az EU-s átlag pedig csak 19,1%.
 • Nagyobb mértékű eltérés van a PE-HD felhasználásnál, ugyanilyen irányban, a hazai felhasználás 3%-kal marad el az európai értéktől és 6%-kal a világ felhasználásától (Magyarország 9,2%, EU 12,1%, világ 15%).
 • A PE-LD/LLD hazai részaránya 2016-ban 4%-kal elmaradt a világ és az EU 2015-ös szintjétől (Magyarország 13%, világ 17%, EU 17,3%).
 • PVC felhasználásunk 3%-kal alacsonyabb, mint a világé (Magyarország 13%, világ 16%), az európai viszont kevesebb, 10,1% volt.
 • A PET hazai felhasználása 2016-ban 10,6%, a világ értéke kevesebb, 7%, az EU-é pedig 7,1% volt 2015-ben.
 • A PS típusoknál is összességében a hazai felhasználási arány szinte azonos a világ átlaggal (Magyarország 7%, világ 7%, EU 6,9%).
 • A PUR felhasználásunk is mondhatni hasonló a világéhoz, 5,5% nálunk, az európai 7,5%, a világé 6% volt 2015-ben.
 • A műszaki műanyagok felhasználása az utóbbi években dinamikusan bővült nálunk, 2016-ban a 14,5%-os arányával szinte azonos értéket mutat az európai és a világ 13–15%-os részesedésével az egész műanyag-feldolgozásban.

 

POLIETILÉN KIS SŰRŰSÉGŰ POLIETILÉN 

A magyar statisztika jelenleg még nem különíti el a hagyományos kis sűrűségű és a korszerűbb lineáris kis sűrűségű polietilénből gyártott termékeket. Öszszességében a felhasználás növekedése a bemutatott időszak legalacsonyabb értékét mutató 2012-es évhez képest 2016-ra mintegy 18,9%-kal volt magasabb, de a sorban látható 2008-as adathoz képest 22,3%-kal alacsonyabb.

 • Változatlanul meghatározó cikkcsoport a fólia, de egyelőre a nagy visszaesés előtti állapotot (2008- as érték) még messze nem közelítettük meg, 18,6% hiányzik. Az összes gyártás kb. 72%-a csomagolóanyag, jelentős továbbá a mezőgazdasági felhasználás is.
 • A fröccstermékek mennyisége kevéssé maradt el az előző évitől.
 • A kábelipari felhasználásban az előző évi 9,5%-os növekedés teljesen visszaesett, ismét a 2014-es állapot állt be.
 • A habgyártáshoz felhasznált PE-LD mennyisége 2016-ban érte el az időszak legmagasabb értékét, 2015-höz viszonyítva 3,2%-os erősödést tapasztalhattunk.
 • Az egyéb termékeknél a legjelentősebb tétel 2016- ban is a TETRAPAK dobozokhoz felhasznált menynyiség volt 90%-kal.

A felhasználási szerkezetet összehasonlítva a nyugat- európaival nem mutatkozik lényeges eltérés, ott is a fólia a meghatározó. Nyugat-Európában lényegében nem változott a feldolgozás technológiai csoportonkénti szerkezete az elmúlt öt évben.

NAGY SŰRŰSÉGŰ POLIETILÉN 

A PE-HD alapú termékek előállítása – a bemutatott időszakban – 2015-ben érte el a legmagasabb értékét, 2016-ban ehhez képest 5,1%-kal visszacsúszott.

A 2013–2015 közötti évek folyamatos növekedést hoztak a PE-HD felhasználásban. 2016-ban az előállított PE-HD termékek között a legnagyobb mértékű növekedést az üreges testeknél tapasztaltunk 10%-kal, a csöveknél viszont erőteljes visszaesést láthattunk 28,5%-kal, ami sajnos a hazai építőipar állapotára is utal. A fröccstermékeknél is bővülés mutatkozott 5,5% mértékben, míg a fóliáknál 9,7% visszacsúszást tapasztaltunk. Összességében 5,1%-os gyengülést mértünk ennél az alapanyagnál.

POLIPROPILÉN

A statisztikai úton megfigyelt vállalatok 2003 és 2008 között ~22%-kal bővítették a polipropilén alapú termékeik gyártását, sajnos ez a kedvező folyamat 2009-ben kissé megtorpant, 3,6%-kal maradt el a fogyasztás az előző évitől, jóval kisebb mértékben, mint az összes feldolgozás csökkenés. 2010-ben erősödött, majd azóta folyamatosan tovább növekedett, és 2016-ban elérte az eddigi és a most bemutatott időszak legmagasabb értékét.

Továbbra is ez az anyag a legnagyobb részesedésű a feldolgozásban 22,2%-kal, ez a világ és Európa műanyagiparában is így alakul.

 • A PP alapú termékeknél a két legfontosabb cikkcsoport a fröccstermékek és a fóliák. A fröccstermékek 5,9%-os bővülést mutattak, kisebb volt a növekedés, mint a tavalyi évben, míg a fóliáknál 3,7%-os mértékű újabb visszaesést tapasztaltunk 2016-ban. A fröccstermékek a bemutatott időszak legjobb eredményét hozták. Ezek között ma már a legnagyobb tétel az egyéb kategóriával jelölt gyártás, ami a változatlanul jelentős kupakgyártást takarja. Nem sokkal marad el e mögött az alkatrészgyártás, és a háztartási műanyag cikkek előállítása is számottevő, ahol 19,3%, illetve 4,4%-os többletgyártás mutatkozott tavaly. Az alkatrészgyártást kedvezően befolyásolja az autóipari beszállítói növekedés. Például beindul a MAGYAR SUZUKI ZRT. mellett a kecskeméti MERCEDES gyár újabb modelljeinek előállítása, és bővített a győri AUDI is. 2004-ben, új beruházás eredményeként, jelentősen bővült a BOPP fóliagyártás, 2015-ben is közel 40 ezer tonnát ért el, bizonyítva, hogy a csomagolási ágazatot nem rengette meg a gazdasági válság.
 • A PP fóliák termelése 2008 óta 23,4%-os bővülést ért el, 2016- ban ugyan kissé lemaradtak 3,7%-kal 2015-höz képest.
 • A lemez kategóriában további 27%-os visszaesés következett be 2016-ban.
 • Az üreges testek gyártása 2008-ban érte el a csúcspontját. 2010-hez képest már 28,6%, majd 2011-ben újabb súlyos, 50%-os visszaesés volt tapasztalható. Nem volt ez másképp 2012-ben sem, mert további 33,3%-os hanyatlás következett be, míg a 2013-as év nagy arányú, 140 %-os bővülést hozott, majd 2014 újabb 8,3%-ot. 2015-ben elértük a 2009-es szintet a nagymértékű, 50%-os bővüléssel. 2016-ban azonban ismét súlyos csökkenés állt elő, 61,5%-kal, feltehetően a PET és a HDPE palackok, kannák vitték el a termékcsoportot.
 • Az egyéb termékcsoport mennyiségében mintegy 10%-os növekedést tapasztaltunk, ez valójában a szál és szálból készült termékeket (pl. geotextília, szőnyeg hátoldal, zsák, kötöző zsineg, pántoló szalag és bálaháló) jelenti. Legnagyobb mennyiségű a bálaháló volt 34,4%-kal. A PP felhasználás dinamikus bővülését prognosztizálják általában a szakértők, ez a tendencia Magyarországon néhány százalékos eltéréssel hasonlóan alakult, mint az európai és a világ műanyagiparában tapasztalható 20–23%. Legerőteljesebb növekedés az egyéb termékek területén volt 10%-kal.

PVC

KEMÉNY PVC

A kemény PVC felhasználása 2003 és 2008 között szűk határok között ingadozott, 2009-ben és 2010-ben viszont nagyobb mértékben csökkent, erőteljes hanyatlás következett be, amit a 2011-es év is csak kismértékben, 4,3%-os növekedéssel korrigált. 2012-ben viszont ismét nagyobb mértékű, mintegy 9,5%-os zsugorodást mutatott a PVC felhasználás. Ebben óriási szerepet játszott a piaci – főleg az építőipari – igények (csövek, profilok) nagyfokú visszaesése.

Magyarországon ma már csak egy cég gyárt ablakprofilt, ez az import javára billenti a mérleget. Eközben a PLASTICSEUROPE piaci elemző csoportja a 2010–2016 közötti időszakra világszerte 3,9%-os növekedést valószínűsített a PVC-re vonatkozóan. Ez az előrejelzés Magyarországon egyelőre csak 2013-ban és 2014-ben valósult meg, behozva az elmúlt évek lemaradásait, mert 15,2, illetve 6,4%-os növekedést tapasztunk. 2015-ben viszont visszacsúsztunk a 2010-es szintre a 14,5%-os csökkenéssel, majd 2016-ban is csökkenést mértünk 8,7%-kal. Minden termékcsoport bővült, kivéve a csöveket, ahol viszont nagy mértékű, 23,6%-os gyengülést tapasztaltunk. A fröccstermékeknél majdnem szinten maradt a termékek előállítása. Az összes kemény PVC terméken belül a csövek (23,6%-os) lecsúszása mellett a lemez (2,4%-os), a fóliák (2,7%-os), a profilok (figyelemre méltó 21,6%-os) és az egyéb kategóriákban (260%-os) tapasztaltunk erősödést.

 • A csövek piaca a beruházási lehetőségek függvényében változik, középtávon a csatornacsöveknél várható jelentősebb felhasználás. A bemutatott időszakban jól látható, hogy 2007-től folyamatosan egyre lejjebb csúszik a csőtermelés a hazai építőiparral együtt, bár az export lehetőségek hatására 2011-ben kissé nőtt a gyártás. A 2012-es visszacsúszás után 2013 29,4%-os bővülést hozott az építőipar megindulásával, és 2014-ben további bővülést tapasztalhattunk. A 2015-ös és a 2016-os év is erős visszaesést hozott. 2017-ben erőteljesebb fellendülés várható a lakásépítések és a beruházások terén.
 • A kemény PVC fóliák mennyisége az elmúlt időszakban lassan, de folyamatosan csökken, a 2007-ben mutatott értéket (14,8 ezer tonna) azóta sem érte el. Enyhe emelkedést (2–3%) láthattunk a 2011-es és a 2012-es évben. 2013-ban már ez a kis növekedés sem volt tapasztalható, hanem hajszálnyi csökkenés következett be, és ez a tendencia átjött 2014-re, további 3,4%-os visszaeséssel, majd 2015-re, további 1%-kal. A 2016-os év ismét erősödést hozott 2,7%- os mértékben.
 • A kemény PVC lemezeknél a korábbi, mintegy 30%-os csökkenés után 2009-hez képest 23%-os növekedést tapasztaltunk 2010-ben, majd 2011-ben egy szerényebb bővülés következett be 12,7%-os mértékben. A 2012-es és a 2013-as év ismét erősödést hozott 11,2, illetve 11,1%-kal. 2014-ben ismét 9,1%-os többlettermelés volt az előző évhez képest, majd 2015-ben további 5%-os növekedést láttunk 12,6 ezer tonnával. A 2016-os év újabb erősödést eredményezett 2,4%-kal, a bemutatott időszak legmagasabb értékét mutatva a 12,9 ezer tonnával.
 • A kemény PVC-ből gyártott üreges testek mennyisége is folyamatosan csökken, és már évek óta egy alacsony szintre állt be. 2014-ben már a 2013-as szint egyharmadára esett a gyártás. Bizonyos területeket még megtart, elsősorban a gyógyszeripar és a háztartási kemikáliák területén. 2016- ban is 3,3%-os mértékű gyengülés következett be. Valójában új üregestest-gyártó kapacitások PVC alapon már régen nem valósultak meg.

LÁGY PVC

A lágy PVC termékek mennyisége 2016-ban összességében 1,6%-os visszaeséssel zárta az évet 2015-höz képest.

A GRABOPLAST ZRT. sikeres beruházásainak és hatékony piaci munkájának eredményeként, a padlógyártás a 2004 és 2008 közötti években csúcspontjára ért el. 2009-ben viszont a gazdasági válság hatására az export piacok is beszűkültek, így nagymértékű, 32%-os visszaesés következett be e sikerterméknél, amit az azóta eltelt években sem sikerült visszahozni az eredeti csúcsszintre. A maximális éves 36 400 tonnás termelés 2015-re 50%-ra esett vissza.

A kábelbevonatok termeléséről viszont elmondható, hogy ez a szegmens 2010 után erőteljesen megindult felfelé. 2011- ben látványosan, 60%-kal nőtt 2010-hez viszonyítva, és 2012- ben újabb 12,2%-os, majd 2013-ban 7,3%, 2014-ben 5,0%, 2015-ben további 5,4%, 2016-ban pedig 6,1% mértékű erősödésnek lehettünk tanúi, még egyelőre bőven elmaradva a 2008-as csúcstól.

A padlógyártás részaránya az összes lágy PVC feldolgozáson belül, hasonlóan az előállított mennyiséghez, arányában is folyamatosan csökkent, 2014-ben 27,2%-ra, 2015-ben 24,4%-ra, míg 2016-ra ez az érték 26,3%-ra növekedett. A kábelbevonat részesedése 2016-ban visszaesett a 2015-ös 63,1%- ról 59,5%-ra.

POLISZTIROL

Az értékelésben együtt szerepeltetjük az összes polisztirol típust. A hazai PS feldolgozás az elmúlt néhány évben lelassult. 2014-ben ismét növekedett a 2013-as drasztikus csökkenés után, 9,8%-kal, de jóval elmaradt a 2010-es csúcsértéktől. 2015-ben ismét bővülést tapasztaltunk 8,8%-os mértékben, míg 2016-ban újból egy parányi visszacsúszást tapasztaltunk 0,9% erejéig. A 2008 és 2016 közötti években hullámzott a PSból előállított termékek volumene.

A bemutatott időszakban 2010 jelentette a csúcsot. Gyanítható, hogy az autó- és készülékalkatrészek gyártói megrendelői előírás alapján dolgoznak, nem választhatják meg szabadon az alapanyag típusát. A 2012-ben tapasztalt mintegy 13%-os növekedést nem követte a következő években további bővülés a fröccsöntött termékeknél, sőt erőteljes visszaesés mutatkozott, pedig az autóipari alkatrészgyártás bővülése folyamatos. Valószínűleg más műanyagokat vontak be a gyártásba, mert egyelőre 2015-ben is csak 13,6%-os erősödés volt mérhető, míg 2016-ban ismét erőteljes, 24,5%-os arányú hanyatlás következett. A habgyártás 8,3%-kal örvendetesen növekedett, elsősorban az építőipari szigetelőanyagok területén. Ez az egyetlen cikkcsoport, ahol töretlen fejlődés mutatkozik, a 2016-os érték a bemutatott időszak legnagyobbika. A továbbiakban is remélhetőleg növekedésre lehet számítani, mert a felújításokra, utólagos házszigetelésekre újabb pályázatokat indítanak, valamint növekednek a lakásépítések és a nagy beruházások is.

Magyarországon 2016-ban a polisztirolok a teljes műanyag-feldolgozás 7,0%-át tették ki, ami majdnem megegyezik a 2015-ös részaránnyal, valamint az európai és a világ átlagával.

POLI(ETILÉN-TEREFTALÁT)

Hazánkban a PET döntő többségéből palack készül, azaz üdítőitalos, ásványvizes, más élelmiszeripari italok és termékek, pl. olaj, ecet, bor, sör stb., valamint háztartási vegyszerek tárolására szolgáló palackokat, illetve előformáit fröccsöntik belőle. Az adatszolgáltató cégek 2016-ban 4316 tonna fúvott terméket jelentettek, de ebben nincsenek benne azok a mennyiségek, amelyeket közvetlenül egy ciklusban gyártottak. Több cég is belevágott a PET fólia gyártásába, lassan növekszik a mennyiség. 2013-ban csak 1322, 2014-ben 4140, 2015-ben 11946 és 2016-ban már 13548 tonna fólia készült. Továbbra is jelentős, 11,5%-os mértékű növekedést mutatott tavaly az összes PET felhasználása, ami azt jelenti, hogy sikerült bővíteni a PET palackok, tartályok és fóliák felhasználási területeit, valamint nemcsak az évről évre növekvő üdítőitalok, ásványvíz és más élelmiszerek csomagolására (1–2. ábra) szolgálnak.

Az ásványvíz-fogyasztás kezdetben igen alacsony mértékű volt, messze elmaradt a nagy ásványvíz-fogyasztással rendelkező országokhoz képest, majd lassan növekedésnek indult, és mára látványos fejlődést ért el. Kevés olyan élelmiszer van ma Magyarországon, amelynek az egy főre eső fogyasztása évről- évre olyan nagymértékben növekedik, mint a palackozott természetes ásványvízé. A 80-as években, de még a 90-es évek elején is az egy főre eső fogyasztás stabilan 3 liter/fő/év körül mozgott. 1993-ban kezdett a fogyasztás dinamikusan, évente 20–30%-kal növekedni, és 2012–2014 között elérte az évi fejenkénti 117 litert, majd 2015-ben a 126 litert.

A növekedés – összhangban a nemzetközi tendenciákkal – rendkívül dinamikus. A PET aránya az összes felhasználásból 2016-ban tovább erősödött 0,9%-kal és 10,6%-ot ért el. A hazai felhasználás 3,5%-kal meghaladja a világátlag és Európa 2015 évi 7,1%-os értékét.

Hazánkban már évente csak a gyártásból kb. 80 ezer tonna PET palack kerül forgalomba (ehhez hozzájön még az importból bejövő rengeteg PET italos palack), ebből jelenleg pár tízezer tonnát gyűjtenek be és hasznosítanak az ország különböző üzemeiben. Ennek fokozására alakult 2013 októberében Karcagon a RECY-PET HUNGÁRIA KFT. Az innovációs kezdeményezés célkitűzése az, hogy a visszagyűjtött PET palackokból újra élelmiszeripari minőségű palackokat gyártson. A fejlesztésbe a BME GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR POLIMERTECHNIKAI TANSZÉK munkatársai is bekapcsolódtak.

Ezen kíván változtatni a MAGYAR ÁSVÁNYVÍZ, ÜDÍTŐITAL ÉS GYÜMÖLCSLÉ SZÖVETSÉG (MAGYÜSZ) is, elsősorban a fiatalok megszólításával. A szövetség szemléletformáló online kampányának központi eleme a fiatalos arculatú www.szelektiven.hu microsite, amely interaktív játékok, kreatív videók és animált infografika segítségével kalauzolja el látogatóit a szelektív hulladékgyűjtés és a PET palackok világába. A MAGYÜSZ célja, hogy felhívja a figyelmet a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára, eloszlassa az emberek PET-tel kapcsolatos hiedelmeit, és tényszerű információkkal lássa el a fogyasztókat a helyes döntéshez, környezetünk védelméhez.

A csomagolóanyagok és az egyéb műanyaghulladékok begyűjtése és reciklálása továbbra is komoly problémát jelent Magyarországon. A települési szilárd hulladékban legnagyobb arányban a 3. ábrán látható anyagok foglalnak helyet.

Ezért indult el 2015-ben a magyarországi hulladékgazdálkodási közszolgáltatói rendszer átalakítása, melyben a fő cél, hogy növelni kell az újrahasznosítást, hosszú távon át kell állni a csaknem teljes újrahasznosításra, azaz a körforgásos gazdaságra (Világgazdaság, 2017. 06. 15.).

MŰSZAKI MŰANYAGOK

A felhasznált mennyiségekről – ezek döntő többsége importból származik – joggal feltételezzük, hogy ezeket valójában fel is dolgozzák.

A növekedés kilenc év viszonylatában már jóval több mint másfélszeresére rúg, 187,3%-os mértékkel. Az előző évhez viszonyítva is 11,6%-os bővülést tapasztalhattunk, hasonlóan a 2013–2015-ös évekhez. A műszaki műanyagok feldolgozásában is elértük a nyugat-európai értéket (Magyarországon 14,4%). Az alapanyagimport statisztikában a fentiektől eltérő, jóval nagyobb számok jelennek meg, ami több okra vezethető vissza:

 • sok egészen kis cég dolgoz fel ilyen anyagokat, akik viszont nem szolgáltatnak adatokat,
 • az adatszolgáltatók sok esetben nem adták meg az egyéb soron szereplő anyagok részletes bontását.

A műszaki műanyagok döntő többségét fröccsöntéssel dolgozták fel. Poliamidból elsősorban autóipari- és elektromos berendezések alkatrészei, kisebb mennyiségben fröccsöntött háztartási cikkek készültek, valamint használták zárórétegként fóliagyártásban és többrétegű flakon gyártásánál is. Az ABS legnagyobb mennyiségét a játékgyártás igényli, majd ezt követik a háztartási cikkek, az autó- és elektromos termékeket gyártó ipar jóval kisebb mennyiséget alkalmaz. PC-ből és blendjeiből elsősorban elektromos és elektronikus berendezések házai és egyéb alkatrészei készültek, valamint a járműipar is nagy felhasználónak bizonyult.

A MŰANYAG TERMÉKEK FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEI

A termékek felhasználás szerinti besorolását az adatszolgáltató feldolgozó vállalatok adatai alapján végeztük el, ami nem esik egybe teljesen a tényleges felhasználással, mert jelentős menynyiségű termék-exportot is tartalmaz, és nem szerepel benne az import. A kettő mennyisége közelít egymáshoz, az export 510900 tonna, az import 559200 tonna, a felhasználási terület nyilván nem fedi pontosan egymást, de a vámtarifaszám szerinti besorolás nem bontható a felhasználási cél szerint, így ettől a korrekciótól kénytelenek vagyunk eltekinteni. Az egymás utáni években minden esetben a fenti elvet alkalmaztuk, és a számok jól követik a nemzetközi gyakorlatot is. A hazai felhasználás megoszlása nagyon hasonló a nemzetközi statisztikákhoz, meghatározó a csomagolóipar, jelentős az építőipar, a továbbiak részaránya relatíve kisebb (4. ábra).

2015-höz viszonyítva növekedett a csomagolás 2%-kal, a járműipar és a sport-játék részesedése 1%-kal, az E+E ipar, az építőipar, a háztartási és az egyéb cikkek 1%-kal csökkentek. Szinten maradt a bútoripari, valamint a mezőgazdasági cikkek részesedése.

ÖSSZEFOGLALÁS

A 2016-ban előállított műanyagtermékek mennyisége – gyűjtésünk alapján – 2,0%-kal növekedett 2015-höz képest. Korszerűsödött a termékválaszték, továbbra is jelentős mennyiségű a nagy értékű műszaki műanyagok felhasználása. Az ágazat értékben bemutatott erősödése a KSH adatok alapján 0,4%, az egész műanyagipar, a feldolgozók pedig 3,7%-os előnyt mutattak az ipari átlag növekedésével szemben. A 2016 évi termelési érték, illetve az összes nettó árbevétel 2001-hez viszonyítva több mint háromszorosára nőtt, 2015-höz viszonyítva pedig a feldolgozás 3,1%-kal bővült. Az általunk nyomon követett műanyag-feldolgozás, a mennyiségi adatok szerint, az elmúlt nyolc évben 39,2%-kal erősödött.

A gyártott mennyiségből 2016-ban – 2015-tel összehasonlítva – 6,6%-kal több terméket, 510 900 tonnát exportáltak 2241 millió USD értékben, a műanyag termékek importja mennyiségben 4,9%-os növekedéssel 559 300 tonna volt, 2783 millló USD értékben. 2016-ban a műanyagipari ágazat pénzügyi mérlege az előző évi 361,1 millió USD-vel szemben visszaesett, de pozitív maradt, 163,5 millió USD többletet mutatott.