2024. március 08.

Lemondott az MMSZ elnöke, márciusban választja meg az elnökség új vezetőjét

Január elején családi okokra hivatkozva lemondott Hajdárné Molnár Elvira, az MMSZ elnöke, amit az elnökség elfogadott. Az új elnök személyéről az egyeztetések elkezdődtek, de a február 2-ai elnökségi ülésig nem született döntés. Átmeneti megoldásként a következő, márciusi elnökségi ülésig Dr. Demjén Zoltán alelnök vállalta el a testület irányítását, ez idő alatt kell az alelnököknek konszenzusra jutniuk az új vezető személyében.

Hajdárné Molnár Elvira 2012 óta tagja az akkor megalakult Magyar Műanyagipari Szövetség (MMSZ) elnökségének, azon belül a Gazdasági Bizottság elnökeként dolgozott. 2013-ban az MMSZ közgyűlése választotta meg az MMSZ elnökének, azóta látja el ezt a feladatot. Az elmúlt évtizedben embert próbáló időszakban vezette a műanyagipari érdekképviseletet, az elnökség és a felügyelőbizottság széleskörű szakmai támogatásával és együttműködésével – több más fontos intézkedés mellett – eredménnyel kezelte a pandémia és a háború okozta válságot, az ebből adódó energetikai krízist, ami kiszámíthatatlan pályára állította a gazdaságot. Ebben az időszakban tagvállalatainak rendszeresen küldött ki felmérő kérdőíveket az MMSZ, hogy pontos képet kapjon a szakágat ért hatásokról, majd az eredmények birtokában az MMSZ szakbizottságai élén Hajdárné Molnár Elvira eredményes tárgyalásokat folytatott az illetékes minisztériumokban, így került be a támogatásokba, pályázatokba az MMSZ számos javaslata.

Komoly érdeme van abban, hogy megvalósult az intenzív kapcsolattartás és az üzleti kapcsolatépítés lehetősége a tagvállalatok között. Kiemelt célként tűzte ki, hogy a műanyagellenes kampányra az MMSZ mindig higgadt és szakmailag megalapozott választ tudjon adni, keresve folyamatosan azokat a csatornákat, amelyeken ezek minél szélesebb társadalmi körökhöz ér el. Irányítása alatt megerősödtek a nemzetközi szakmai kapcsolatok is, illetve megvalósult a Regionális Nemzetközi Szövetségek találkozója. Hitt az összefogás erejében, ezért a Magyar Műanyagipari Szövetség elnöksége megbeszélésre invitálta a középkelet-európai műanyagipari érdekképviseleti szervezetek vezetőit, hogy közösen adjanak választ az Európai Unió legújabb direktíváira, amelyek komoly kihívások elé állítanák a műanyagipart. Kiemelt területként kezelte a duális képzés rendszerének kidolgozását és meghonosítását a műanyagiparban. Elnöksége alatt a szakma számos kiemelt rendezvénnyel gazdagodott, így az MMSZ Műanyagipari Konferenciával. A szakma elismerését növelve hozta létre az MMSZ 2013-ban Innovációs-díját, 2015 júniusában pedig megjelent a POLIMEREK, a műanyagipar szakmai folyóirata, amely erős hátteret ad a cégek egymás közötti üzleti együttműködésének.

A képen Hajdárné Molnár Elvira 2019-ben Dr. Karsai Bélának, a Karsai Műanyagtechnika Holding Zrt. tulajdonosának adta át az MMSZ alapította Innovációs-díjat. Az elődnek, aki önálló jogi státusszal 2011-ben megalapította a műanyagipar érdekvédelmi szervezetét. Ő adta át az elnöki tisztséget 2013-ban Hajdárné Molnár Elvirának, aki ezt követően 11 éven át irányította az Magyar Műanyagipari Szövetséget.

Hajdárné Molnár Elvira vállalása szerint az MMSZ elnökségének tagja marad, közgazdász és jogi képzettségének megfelelő területen segíti továbbiakban is a műanyagipari érdekvédelem munkáját.

Az ülés második napirendi pontjaként pontosította az elnökség a 2024-es évre vonatkozó rendezvényeinek, konferenciáinak időpontjait és programját. Erre az évre is két kapcsolatépítő rendezvény szerepel az MMSZ eseménynaptárában, az első április 12-én lesz a Wittmann Hungária Kft. új törökbálinti székházában.

Gazdag rendezvénysorozatot ígér a május, az elmúlt évekhez hasonlóan ismét az Ipar Napjai kiállítás keretében szervezi meg az MMSZ május 8-án délelőtt közgyűlését, majd ezt követően délután a III. MMSZ Műanyagipari Konferenciát. Ebben az időszakban látogat Magyarországra a düsseldorfi NRW Kunststoffland küldöttsége. Itt a körforgásos gazdaságra való átállás kihívásának és az újrahasznosításnak a szakmai tapasztalatcseréje lesz fókuszban, illetve a beszállítói együttműködések, üzleti kapcsolatok lehetőségeinek kiaknázása a két ország között. Ennek a kapcsolatnak további fejlesztéséhez újabb szakmai delegációk találkozását tervezi az elnökség a jövőben is. Év végére várhatóan befejeződik az MTA székház felújítása, így a nagy múltú Az ember alkotta anyag – a XXI. század anyaga konferencia megrendezése ismét a megszokott időpontra, december első péntekjére kerül. A rendezvény főszervezője, Dr. Toldy Andrea alelnök javaslatát elfogadta az elnökség, így a konferencia tematikáját ez alkalommal a mikroműanyagok köré építik fel.

Bűdy László elnökségi tag, a Regranulátum szabványosításáért felelős szakmai csoport tagja ezt követően arra hívta fel a figyelmet, hogy újabb szakemberek bevonásával folytatni kell az elmúlt évben megkezdett munkát, szakmailag megalapozott választ kell adni az Európai Bizottság műanyagipart érintő javaslatára, amely 2025-től folyamatosan lép életbe és szabályozná a műanyagipari termékekben a kötelező reciklátum tartalmat. Ez a szabályozás a polimerpiac minden szereplőjét lépéskényszerbe hozza, nem áll ugyanis sem mennyiségben, sem minőségben annyi reciklátum rendelkezésre Európában, amely lehetővé tenné a szabályozás-tervezet végrehajtását. Az MMSZ ernyőszervezeteként működő szakmai csoport munkája tavasszal indult el, amellyel alapanyag fajtánként meghatározzák az iparág regranulátum igényeit hazánkban. Felmérésük elsőként a polipropilén területén zárult.

Bocskor Imre, az MMSZ felügyelő bizottságának tagja arról számolt be, hogy folytatják a tavaly elkezdett feltáró munkájukat, és az elnökség közreműködésével összeállított kérdőív segítségével személyes találkozások alkalmával mérik fel, milyen igényeket támasztanak a műanyagipar résztvevői – MMSZ tagok és nem tagok – a Szövetség munkája felé. A cél az, hogy minél többen csatlakozzanak a Szövetséghez annak érdekében, hogy a szervezet érdekérvényesítő ereje, üzleti kapcsolatrendszere minél szélesebb körre terjedjen ki.

Korábban részeredményekről már beszámoltunk, de ahogy szélesedik a válaszadók köre, úgy fogalmazódnak meg egyre pontosabban az elvárások. A felmérésből az derült ki, hogy a válaszadók fontosnak tartják a műanyagipar érdekképviseletének működését, nyomatékosan az iparág érdekérvényesítését a szakmai minisztériumok, szervezetek felé. Magas arányban pozitívumként értékelték a megkérdezettek, hogy azonnali segítséget kapnak az MMSZ irodától a hirtelen felmerülő új szabályozásokban, technikai és adminisztrációs kérdésekben, valamint, hogy az MMSZ rendezvényeken megosztott információk alapján lehetőséget kapnak cégfejlesztésre, piaci és kereskedelmi növekedésre. Az előzőekhez hasonló arányban hasznosnak érzik a megkérdezettek a POLIMEREK szaklap, mint közvetítő platform működését, fókuszált információközvetítését a műanyagiparban történtekről.

Az MMSZ elnöksége megerősítette, hogy továbbra is kiemelt feladatának tekinti tagvállalatainak számának bővítését, mert az egyre nagyobb taglétszám egyre erősebb érdekképviseletet biztosít a műanyagipar számára.

AZ MMSZ MEGKEZDI NEMZETI STANDJÁNAK SZERVEZÉSÉT A K 2025 DÜSSELDORFI SZAKMAI VÁSÁRRA

Az elmúlt évtizedek gyakorlatának megfelelően az MMSZ idén is megkezdi a magyar nemzeti stand szervezését a K 2025 düsseldorfi szakmai vásárra. A Szövetség várja a kiállítani szándékozók mielőbbi jelentkezését, legkésőbb 2024 áprilisáig. A korábbi düsseldorfi vásárok tapasztalatai alapján egy közel 90 négyzetméteres stand létrehozása várható, amelyhez a Szövetség tárgyalásokat folytat állami támogatás elnyeréséért.
A vásár időpontja: 2025. október 8-15.