2020. szeptember 03.

Fokozódó szakmai érdekképviselet, erősödő szerepvállalás a szakképzésben

Online tartotta meg közgyűlését az MMSZ.

Igazodva a kialakult helyzethez, idén online tartotta meg közgyűlését a Magyar Műanyagipari Szövetség (MMSZ). A tagok az elnökségi beszámolót az email címükre érkezett levélben olvashatták, majd ugyanígy adhatták le szavazatukat az MMSZ elmúlt évi, illetve az ez évi munkatervére és költségvetési tervezetére. A közgyűlés az MMSZ beszámolóját egyhangúan fogadta el, meghosszabbították továbbá szavazatukkal a jelenlegi elnökség megbízását is.

A beszámoló megfogalmazta mindenekelőtt az Magyar Műanyagipari Szövetség elnöksége által felállított stratégiai célokat, amely szerint évek óta végzi munkáját az érdekvédelmi szövetség. Kinyilvánították: a társadalmi felelősségvállalásból adódó törekvésekkel összhangban képviselik a műanyagipar szakmai érdekeit, látják el a tagok és a partnerek közötti egyeztetést, valamint a kapcsolattartást, kísérik figyelemmel folyamatosan a hazai és külföldi fejlesztési, termelési és üzleti folyamatokat, és ezek alapján nyújtanak szakmai információkat tagjaiknak, illetve valamennyi iparági partnerüknek.

Az MMSZ feladata továbbá, hogy kezdeményezze, koordinálja és szervezze az összehangolt fellépést mindazon kérdésekben – szakmai érdekképviselet bel- és külföldön, a gazdasági-üzleti, környezetvédelmi, oktatási területeken -, amelyek a tagok érdekeinek érvényre juttatása során felmerülnek. Ennek jegyében 2019 kiemelt projektje volt a szakmai egyeztetés a kormányzati szervekkel, különös tekintettel a Pénzügyminisztériummal, valamint az Innovációs és Technológiai Minisztériummal folytatott tárgyalásokon. Ennek kezdeteként 2016-tól vált intenzívvé az együttműködés – akkor még a Nemzetgazdasági Minisztériummal (NGM) -, ennek keretében rendszeresen vett részt az MMSZ szakértő csapatával a nemzeti kerekasztal fórumain, mindenekelőtt a Kiterjesztett Gyártói Felelősség (EPR) és a Kiemelt hulladékáramok szakmai ajánlások kialakításában.

Az MMSZ továbbra is kiemelten fontosnak tartja a csomagolóanyagok termékdíjának, illetve egy más bázison dolgozó felelősségi rendszer ésszerű alkalmazását, az ezzel való differenciált ösztönzést, elsősorban a gazdasági észszerűséget és a fenntarthatóságot szem előtt tartva. Erre vonatkozó javaslatait az elnökség az elmúlt években számos alkalommal juttatta el az előkészítők és döntéshozók asztalára. Az MMSZ mindvégig részt vett az egyeztetéseken az egyszer használatos műanyagok tiltására vonatkozó törvény előkészítésében is – megítélése szerint több-kevesebb sikerrel.

Tovább folyik az MMSZ együttműködése a Nemzeti Befektetési Ügynökséggel (HIPA), több más mellett ennek keretében volt támogatója a HIPA a düsseldorfi K 2019 vásáron szervezett 119 m2-es nemzeti standnak, ahol a szövetségen kívül kilenc magyar cég állított ki. A nemzetközi vásár komoly eredményének számít, hogy az elmúlt hat évben az MMSZ megduplázta a nemzeti stand területét és növelte a kiállító magyar cégek számát is.

A K 2019 eseményeibe építve hagyományosan megrendezte az MMSZ a MAGYAR EST-et, a rendezvény helyszíne Magyarország Düsseldorfi Főkonzulátusa volt, házigazdája Szegner Balázs főkonzul. Az estre meghívót kapott Eric Wallner, az Észak-Rajna-Vesztfália Műanyagipari Egyesülés projektvezetője is, aki bemutatta az egyesülés széleskörű, színes és intenzív tevékenységét.

A KAPCSOLATÉPÍTŐ RENDEZVÉNYEK-nek is hosszú távú hagyománya van, tavaly ezt az eseményt az MMSZ a Magyar Járműalkatrészgyártók Országos Szövetségével (MAJOSZ) közösen szervezte, a két szervezet 2018-ban kezdte meg együttműködését. A helyszín ezúttal a FANUC Hungary Kft. székháza volt, ahol az egész napos programban a meghívott előadó, Marczinkó Zoltán, a Pénzügyminisztérium helyettes államtitkára is tartott ismertetőt az egyik legaktuálisabb gazdaságpolitikai témáról, a hazai munkaerőpiac jelenlegi és várható helyzetéről.

Az MMSZ kiemelt szerepet vállal a szakképzés reformjában is, így részt vesz a DEMETRA Erasmus+ nemzetközi programban, az Európai Unió oktatást, képzést, ifjúságügyet és sportot támogató keretprogramjában. Ez a munka 2017 novemberében kezdődött négy ország hét partnerének részvételével, 30 hónapos futamidővel. Célja egy nemzetközi szintű módszertani képzés kidolgozása a duális képzésben dolgozó vállalati mentorok számára a műanyagiparban és annak környezetében. A képzési anyag kifejlesztését négy országban végzett felmérés előzi meg, majd az eredmények alapján kidolgozott tananyagot és módszertant elsajátítja a mentorok egy csoportja, akik saját munkájuk során alkalmazni is fogják a tanultakat. Az így szerzett gyakorlati tapasztalatok és visszacsatolások mentén alakítja ki a konzorcium a végleges képzési anyagot, melyet elérhetővé is tesz az érdeklődők számára. A munkacsoport kutatásai végére olyan – Magyarországon is bevezethető – képzési anyagot kapnak a mentorok, amely külön hangsúlyt fektet a Z generáció tanulási szokásaira, így segítve a képzés eredményességét. A duális képzésben ennek érdekében nagy hangsúlyt kap a játékosítás (gamification), a résztvevők 2019-ben a módszertan ezen részének kidolgozását helyezték előtérbe.

A tudományos ismeretterjesztés egyedi módja a POLIMARKER projekt, amely során az MMSZ középiskolákban játékos formában ismerteti meg és népszerűsíti a diákoknak a különböző műanyag alapanyagokat, azok felhasználási területeit. A Polimarker alkalmazás egy kvízjáték, amelyben a kamera vonalkódolvasója segítségével lehet haladni állomásról-állomásra, miközben különböző, polimerekkel kapcsolatos kérdésekre kell választ adniuk a játékban részt vevőknek. 2019-ben ennek a projektnek is folytatódott a finomhangolása, iskolákba való kihelyezése.

Évek óta nagy siker övezi AZ EMBER ALKOTTA ANYAG – A XXI. SZÁZAD ANYAGA elnevezésű konferenciát, amelyet immár nyolcadik alkalommal rendezett meg 2019 decemberében a Magyar Műanyagipari Szövetség 300 középiskolás diák számára. Központi témaként ebben az évben a polimer habszerkezetek és a 3D nyomtatás témaköreit választották, de emellett ritka pillanatnak is tanúi lehettek a konferencia résztvevői: meghallgathattak egy akadémiai székfoglaló előadást. Prof. Dr. Czigány Tibor egyetemi tanár (BME Gépészmérnöki Kar, Polimertechnika Tanszék) figyelemfelkeltő módon mutatta be előadásában a műanyagok ellentmondásos helyzetét, megítélését. Ezt követően egy újabb egyedülálló lehetőséget kínált a rendezvény a diákoknak: tizennyolc akadémikus várta őket minielőadással az állófogadáson, akiket ebéd közben szabadon meghallgathattak, kötetlenül kérdezhettek, beszélgethettek velük. A rendezvény helyszíne ez alkalommal is szimbolikusan a Magyar Tudományos Akadémia díszterme volt.

A konferencia az MMSZ által 2013-ban alapított INNOVÁCIÓS DÍJ átadásával zárult, amit 2019-ben Karsai Bélának, a Karsai Műanyagtechnika Holding Zrt. elnökének ítélt az elnökség. Karsai Béla 1996 és 2014 között elnökségi tagja, 2011. májustól 2013. májusig elnöke volt a Magyar Műanyagipari Szövetségnek, ez idő alatt aktív szerepet vállalt az MMSZ önállósodásában, valamint a szakmai együttműködések és társadalmi felelősségvállalások programjainak kialakításában, megvalósításában.

Az MMSZ 2015 óta tartó kiemelt projektje a POLIMEREK magazin indítása és folyamatos fejlesztése is. Az MMSZ Lapkiadó Kft. szakmai újságja 2018-ban teljes arculati és tartalmi megújulást hajtott végre, majd 2019-ben online felülete, a polimerek.hu oldala is komoly átalakításon esett át: rendszeresen újuló tartalmakkal, intenzívvé váló hírlevél küldéssel, jelentősen növekvő olvasottsággal. Az újság továbbra is kiemelt feladatának tekinti a személyes kapcsolattartást olvasóival és hirdetőivel. Az olvasóktól érkező visszajelzéseket a szerkesztői csapat beépíti a lap tartalmi tervezésébe, népszerűek a személyes, szakmai pályafutásokat.

 

INTENZÍV KAMPÁNY A MŰANYAGOK REÁLIS MEGÍTÉLÉSE ÉRDEKÉBEN

A Magyar Műanyagipari Szövetség 2019-ben végzett tevékenységéről a Felügyelő Bizottság megállapította, hogy az mindvégig törvényes keretek között zajlott és a tervben rögzített feladatok és programok eredményesen valósultak meg. Dr. Kucsma János, a Felügyelő Bizottság elnöke ajánlásában külön is kiemelte, hogy az MMSZ növekvő hatékonysággal vállalt koordinációs szerepet az egyes ágazati minisztériumokkal a műanyagipart érintő fontos kérdésekben.  Megállapította azt is, hogy a 2019. év pénzügyi tervét mind a szövetség, mind az MMSZ Lapkiadó Kft. sikerrel teljesítette.

Ajánlásában szerepel, hogy az MMSZ-nek a tagvállalatoktól származó információk birtokában tovább kell erősítenie kapcsolatait a kormányzati szervekkel és intézményekkel az eredményes érdekképviselet megvalósítása érdekében. Erre különösen szükség van a koronavírus által okozott nehéz gazdasági helyzetben.

A Felügyelő Bizottság az októberi elnökségi ülésen szorgalmazta a párbeszéd megvalósítását a nyilvánossággal a műanyagokkal kapcsolatos pejoratív vélemények tompítására, az utca emberének felvilágosítása érdekében kampány indítását a műanyagok környezetszennyezése és újrahasznosíthatósága témakörben – ezt továbbra is javasolják intenzíven folytatni. Az elmúlt évhez hasonlóan a Felügyelő Bizottság ismételten jelezte a taglétszám további emelésének szükségességét.