2018. november 04.

Elsőként Cseh Tibor kapta meg a MAGUSZ Klein Pál Gumiipari Díját

A Klein Pál Gumiipari Díj első díjazottja Cseh Tibor vegyészmérnök lett, aki 1958-ban kezdett a gumiiparban dolgozni, de ma  is  aktív  résztvevője  a  gumiipari  rendezvényeknek. A díjat, ami egy kalandert jelképező kisplasztika, a MAGUSZ Kerekasztal rendezvényén adta át Balogh István, a MAGUSZ elnöke  és  Dr.  Palotás  László  örökös  tiszteletbeli  elnök.

A méltatásban elhangzott: Cseh Tibor a BME elvégzése után 1958-tól dolgozott a Palma Gumigyárban üzemmérnökként, üzemvezetőként, majd üzemcsoport-vezetőként. Huszonhárom éven át töltötte be a gyár főtechnológusa pozícióját, része volt minden műszaki fejlődésben. 1988-ban lett a Taurus Műszaki Fejlesztési Igazgatóság főosztályvezető főmérnöke, majd 1990 végén innen ment nyugdíjba. Munkássága során nagy érdemeket szerzett a természetes és mesterséges kaucsuk latexekből készülő termékek technologizálásában (gumifonal, mártott termékek, latexalátétes tűnemezelt szőnyegek, vizes alapú ragasztók stb.), a felfújható camping termékek kialakításában, választékuk bővítésében és a gyártás racionalizálásában, de része volt a speciális, nagypontosságú tömítőelemek, kompenzátorok, gyűrűs légrugók gyártmányés gyártásfejlesztésében, valamint az oldószeres ragasztók választékának bővítésében is.

Nagy szakmai tapasztalatát felhasználva gyakran kapott megbízást a Taurus vezetőitől célfeladatok, célellenőrzések elvégzésére, egyes komplex feladatok koordinálására. Fejlesztési eredményeiről, szakmai tapasztalatairól a Műanyag és Gumi, valamint a Gép című szaklapokban publikált, de előadója volt a Nemzetközi Tömítéstechnikai Konferenciáknak és a METESZ konferenciáknak is. Oktatott a NIM Továbbképző Központban, valamint a BME Mérnöktovábbképző Intézetében a gumiipari szakmérnökök képzésében is részt vett. A szakmérnöki előadásainak összegzéséből 1984-ben Latextechnológia címmel egyetemi jegyzet jelent meg.

Nyugdíjazása után is részt vállalt külső szakértőként szakmai feladatok megoldásában, így a Sasad Rt. munkavédelmi kesztyűgyártásának kialakításában, termék és technológiai fejlesztésében.

A Klein Pál Gumiipari Díjat mostantól minden évben egy alkalommal a MAGUSZ elnöksége ítéli oda a beérkezett javaslatok alapján, amelyre a MAGUSZ tagvállalatok képviselői, a MAGUSZ vezetőségi tagjai és magánszemélyek is tehetnek jelölést. A díjat olyan természetes személy kaphatja, aki jelentősen hozzájárult a hazai műszaki gumitermék gyártás, gumihulladék hasznosítás fejlődéséhez. A díj kiadható jelentős, hasznosított műszaki alkotásért, kutatás-fejlesztési eredményért, sikeres kereskedelmitevékenységértéséletműdíjként, ahazaigumiiparban végzett több évtizedes tevékenységért. A Magyar Gumiipari Szövetség ezzel a díjjal kíván emléket állítani Dr. Klein Pál vegyészmérnöknek, aki a Magyar Ruggyantaárugyár Rt. vezérigazgatója volt 1929-48 között.