2018. június 16.

Czigány Tibor professzor Széchenyi-díjat kapott a nemzeti ünnepen

A tudományos élet kiemelkedő képviselőinek elismerésére alapított Széchenyi-díjat vehette át Czigány Tibor professzor március 15-én a Parlament Kupolatermében. Az elismeréseket Áder János köztársasági elnök nyújtotta át Orbán Viktor miniszterelnök és Kövér László, az Országgyűlés elnöke társaságában.

A nemzeti ünnep alkalmából díjazott művészeket, tudósokat, közéleti személyiségeket ma is a tenni akarás, a haladás eszménye sarkallja egyre jobb és jobb teljesítményre – mondta a Parlamentben elmondott ünnepi beszédében Áder János a Kossuth- és Széchenyi-díjak, valamint a Magyar Érdemrendek átadása előtt.

A köztársasági elnök köszöntő beszédében kiemelte: Az 1848-49-es események ünneplését nem tudta kikezdeni sem az idő, sem az elhallgatás, sem a történelemhamisítás, sem a kisajátítás, mert – ahogyan azt az áprilisi törvények kimondták – „jogban és érdekben” egyesült a magyar nemzet. Március 15-e nekünk örökre szólóan nemzeti önbecsülésünk és a haza legjobb tudásunk szerinti szolgálatának ünnepe, ezért vált hagyománnyá, és ezért köszöntjük mi is ezen a napon mindazokat, akik a legjobb tudásukkal szolgálnak. Azokat, akik művészetükkel örök érvényű értékeket képviselnek, hűek nemzeti hagyományainkhoz, s egy zavaros eszméktől terhelt világban is meg tudják mutatni, mi a katarzis. Akik tudományos munkájukkal, kutatásaikkal egyszerre a jelent és a jövőt is szolgálják. Azokat, akik szorgalmukkal, fáradhatatlanságukkal, elkötelezettségükkel mindannyiunknak példát mutatnak.

Áder János idézett Deák Ferenc Széchenyi Istvánhoz címzett egyik leveléből: a célok eléréséhez „…nemcsak józan értelem kell, és igazság érzete, hanem alapos tudomány és szorgalom és tűrni tudás.”

A kitüntetettekhez pedig így fordult: Tehetség, szorgalom, hűség. Józanság, áldozat, türelem. Megannyi erény, ami egy szobor megformálásához, egy pillanat képi megörökítéséhez, egy emberi sors művészi ábrázolásához, új tudományos kérdések felvetéséhez, mindannyiunk életét jótékonyan befolyásoló kutatási eredmények eléréséhez vagy közös múltunk jobb megértéséhez segít bennünket. Köszönjük, hogy mindannyiunk számára példát mutatnak, és ezzel minket is jobb teljesítményre sarkallnak. Köszönjük, hogy erősítik hitünket, önbecsülésünket.

A tudományos élet legrangosabb kitüntetését 16-an vehették át ebben az évben, közöttük Czigány Tibor gépészmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Karának dékánja, a Polimertechnika Tanszék egyetemi tanára, az MTA-BME Kompozittechnológiai Kutatócsoport vezetője a polimer kompozit anyagok fejlesztésében és a technológiák ipari gyakorlatba való bevezetésében elért kimagasló eredményei, valamint az oktatásban és a kutatói utánpótlás nevelésében végzett kiemelkedő munkája elismeréseként.

Széchenyi-díj adományozható annak, aki a tudományok, a műszaki alkotások, a kutatás, a műszaki fejlesztés, a gyógyítás és az oktatás-nevelés terén kivételesen magas színvonalú, példaértékű, nemzetközileg is elismert eredményt ért el – így rögzíti a díj odaítélésének feltételeit az 1990. évi XII. törvény. A Széchenyi-díjjal okirat, jutalom, jelvény és emlékszobor jár.

A díjjal járó emlékszobor 89 mm magas, bronzból készült, aranyozott, Széchenyi István alakját formázó kisplasztikai alkotás. Az emlékszobor talapzata 255 mm magas, 40 mm átmérőjű, rézből készült henger, amelynek a szobrot tartó felső része aranyozott, alsó, oklevéltartó része ezüstözött.