2022. május 03.

A műanyag nem gátlója, hanem fontos alkotóeleme lehet a fenntartható fejlődésnek

A Föld Napján megrendezett konferencia témája időszerű volt: a polimerek szerepe a fenntartható fejlődés és a körforgásos gazdaság megvalósításában. Hogyan lehet áttérni a jelenlegi lineáris gazdasági modellről, amelyben végső soron a bolygónk véges erőforrásait hulladékká alakítjuk, a körforgásos modellre? Milyen területeken nélkülözhetetlenek a polimerek és hogyan lehet őket újrahasznosítani? Ezekre a kérdésekre fogalmaztak meg válaszokat a rendezvény előadói, Haltenberger Péter, a MOL Csoport Csoportszintű Downstream Kereskedelem & Optimalizáció ügyvezető igazgatója, dr. Lukács Pál a Pannon Egyetemről, a Körforgásos Gazdasági  Fenntarthatósági  Kompetencia  Központ szakmai projektvezetője, Molnár Attila Dávid, a Tiszai PET Kupa alapítója, rendező, tudományos filmszerkesztő, valamint dr. Molnár Kolos, a BME Polimertechnika Tanszékének egyetemi docense. Ezeknek az előadásoknak az összefoglalóját következő lapszámainkban olvashatják.

Egy-egy új anyag, vagy akár egy új diszciplína, új technológia megjelenése át tudja formálni világunkat, és gyakran megjelennek azok az előrejelzések, hogy a jövőben egyes területen egyeduralkodóvá válhatnak. Ezeket azután a valóság általában csak részben igazolja, kiderülnek az újítások káros következményei és kockázatai is, ugyanakkor más területeken, amelyre a fejlesztők nem is gondoltak, valóban kizárólagossá válhatnak – Kollár László professzor, az MTA főtitkára megnyitó beszédében szólt arról a mai korra jellemző ambivalenciáról, hogy az eszére, vagy a szívére hallgasson az ember, ha alapanyagot választ. Vagyis az ember alkotta műszaki anyagot a természetes alapanyagokkal szemben. Arra utalt, hogy ma a természetes anyagok használatának sok területen reneszánsza van, ugyanakkor számos területen a műanyagok alkalmazásának nincs reális alternatívája.

Az MMSZ Innovációs-díját ebben az évben Czigány Tibor professzor kapta, aki kiemelkedő oktatási és kutatási tevékenysége mellett az MMSZ elnökségében is jelentős munkát végzett, színvonalas és újszerű volt szemléletformáló tevékenysége. Czigány Tibor neve összeforrt Az ember alkotta anyag a XXI. század anyaga konferenciákkal, hosszú éveken keresztül szervezte és moderálta ezeket a rendezvényeket. Az MMSZ Innovációs-díját Hajdárné Molnár Elvira, a Magyar Műanyagipari Szövetség elnöke adta át Czigány Tibor professzornak. 

A klímaváltozás krízise és a fenntartható fejlődés felelőssége napjaink kulcsfogalmai – folytatta a főtitkár. Elismerte ugyanakkor, hogy a környezetvédők munkája nyomán a köztudatban a műanyag sokszor szitokszónak számít, és azt kívánta, hogy éppen a konferencia hatására ez a kép sokkal árnyaltabb legyen:

Hogy az embereknek megmutathassuk „az ember alkotta anyag” rendkívül izgalmas és színes világát, amely számos esetben nemhogy gátlója, hanem fontos alkotóeleme lehet a fenntartható fejlődésnek, és kulcsszerepet játszhat az ember életminőségének javításában. Az „új anyag”, a legelső mesterségesen előállított polimer megalkotása óta csupán bő száz év telt el, a polimerekhez kapcsolódó tudományos kutatások és iparágak fejlődése pedig szerteágazó és jövőbe mutató.

Az a feladat és felelősség azonban – intett az akadémikus -, amely ezzel kapcsolatban az emberé, nagyon is ősi, sőt zsidó-keresztény gyökerű európai kultúránkban egyenesen isteni parancsnak tekinthető. A Teremtés könyvében ez áll: „Hajtsátok uralmatok alá a földet!” E bibliai parancs semmiképpen sem az ember más emberen vett uralmáról szól, és nem jelenti a természet leigázását sem. Éppen ellenkezőleg: az ember méltóságát jelenti. Azt a feladatot és felelősséget, hogy a ránk bízott természet, a bennünket körülvevő élővilág csodája felett ne egyszerűen „uralkodjunk”.

Felbecsülhetetlenül, sőt – túlzás nélkül – életbevágóan fontos ugyanis, hogy a növekedés, a tudomány és az ipar fejlődése ne károkozáshoz vezessen; hogy emberi beavatkozásaink ne a környezetszennyezés forrásaivá váljanak; és hogy mindig legyen kellő tudományos figyelmünk és emberi alázatunk a nem várt hatások felismerésére és beismerésére, és felelős bátorságunk a szükséges változtatások kidolgozására és végrehajtására.

Prof. Dr. Kollár László: A Teremtés könyvében ez áll, „Hajtsátok uralmatok alá a földet!” E bibliai parancs semmiképpen sem az ember más emberen vett uralmáról szól, és nem jelenti a természet leigázását sem.

Kollár László megnyitó szavait azzal zárta, hogy a tudományos józanságra és az ipari józanságra az emberi tevékenység és a természetes ökoszisztémák kapcsolata terén ma hatalmas szükség van. Azt kívánta, hogy az MMSZ konferenciája fóruma lehessen e józanságon, valamint a környezetünk és embertársaink iránti elkötelezettségen alapuló szakmai párbeszédnek. Azt pedig külön üdvözölte, hogy az itt elhangzott gondolatok – az Akadémia elsődleges hivatásához híven – eljuthatnak az érdeklődő fiatalság és a nyilvánosság minél szélesebb rétegeihez.

S hogy mi volt az, ami eljutott a konferencia előadásait hallgatva a fiatalokhoz? A visszajelzések szerint a legfontosabb, hogy mindig kritikusan szemléljék a világ híreit – főleg a műanyagokkal kapcsolatosakat. Esszenciális üzenetnek tartották azt is, hogy tényleg csoda anyag a műanyag, mivel általa tudott ilyen mértékben fejlődni a technológia világa, de azt is, hogy még nincs megfelelően kezelve életvégi ciklusában. Elemi jelentést kapott számukra, hogy legyenek őszinték önmagukkal és tudatosítsák, eddig mit tettek ők maguk a környezetükért. Gondolják végig, még mit tudnának megvalósítani, mert az egyén felelőssége is elvitathatatlan abban, hogy tisztább környezetben éljünk. Végezetül hangsúlyt kapott a szemléletformálás jelentősége is számukra. Tudatosult bennük, hogy amíg valaki hajthatatlanul azt gondolja a műanyagról, hogy rossz, addig ez az elvakult hit megakadályozza őt abban, hogy a maga valóságában szemlélje a világot.

A rendezvény hagyományosan az MMSZ Innovációs-díjának átadásával zárult, amelyet 2013 óta minden évben Az ember alkotta anyag a XXI. század anyaga elnevezésű konferencián ad át a Szövetség elnöke annak a szakembernek, aki a legtöbbet tette a hazai műanyagipar fejlődésért. A díjat ebben az évben Czigány Tibor Széchenyi- és Gábor Dénes-díjas gépészmérnök, egyetemi tanár, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem rektora kapta kiemelkedő oktatási és kutatási tevékenysége mellett az MMSZ elnökségében végzett jelentős és újszerű szemléletformáló munkájáért. A vele készült interjút későbbi lapszámunkban olvashatják.

Az ember alkotta anyag – a XXI. század anyaga 2022 konferencia előadásai hat részre bontva (Megnyitó / a négy előadás / MMSZ Innovációs-díj átadása) teljes terjedelemben visszanézhetőek az MMSZ YouTube csatornáján.