2020. december 20.

A fröccsöntés helyzete Magyarországon 2019-ben

A fröccsöntés a műanyag-feldolgozás egyik folyamatosan fejlődő területe, még az általános válság ellenére is e szegmens töretlenül ment előre az utóbbi hét évben. 2013-hoz képest 35,7%-kal bővült az ágazat, míg a teljes műanyag-feldolgozás 30,0%-kal erősödött. Ugyanakkor a fröccsöntés részaránya is növekedett a 2013. évi 29,9%-ról 31,2%-ra. A felmérést a Magyar Műanyagipari Szövetség (MMSZ) készítette, amelyben részletesen bemutatjuk a hazai fröccsöntött termékek mennyiségét cikkcsoportonként (láda, rekesz, háztartási cikkek, alkatrészek, egyéb fröccstermékek), a főbb felhasznált alapanyagokat és a külkereskedelmi forgalom alakulását. Hírt adunk továbbá a gépesítés és a robotizáció növekedéséről is, amelyek tovább erősítik a műanyag-feldolgozás e jelentős szeletét.

Magyarországon 2019-ben csak elhanyagolható mértékben, 300 tonnával növekedett tovább a fröccsöntő ágazat mennyiségi teljesítménye. Jelenleg a műanyag-feldolgozás jelentős szegmense, több mint 30%-át adja. A hazai műanyag-feldolgozó ipar termelése és a fröccsöntött termékek mennyisége az elmúlt 7 évben az 1. táblázat szerint alakult.

1. táblázat: A fröccsöntés helye a hazai műanyag-feldolgozásban 2013 és 2019 között

A hazai műanyagipart is alaposan sújtó gazdasági recesszió nem kímélte a fröccsöntő ágazatot sem, viszont ebben a szegmensben mégis mindig tapasztalható volt egy kisebb fajta növekedés. Mindemellett ismét a fröccsöntés részesedési pozíciója volt a legjobb az egész ágazaton belül, köszönhetően az autóipar hazai fellendülésének, míg korábban, 2007 előtt, a fóliatermékek vezették a rangsort.

Az érintett vállalatok számát illetően a legnagyobb rész, az adatszolgáltató vállalatok közül 246 foglalkozott 2019-ben fővagy melléktevékenységként fröccsöntéssel. E vállalkozások által előállított műanyagtermék mennyisége összesen 484 018 tonna volt (2,7%-os növekedés), ezen belül 167 cég éves feldolgozott termék mennyisége volt nagyobb 100 tonnánál, ami 27-tel több üzemet jelent a tavalyinál. Valószínű, hogy az adatok nem teljesen fedik a valóságot, mert az adatszolgáltatókon kívül még több vállalkozás foglalkozik fröccsöntéssel, de még nem sikerült bevonni őket az adatszolgáltatásba. Számosan dolgoznak fel 50 tonna alatti mennyiséget, akiknek nem mindegyikére terjed ki teljeskörűen a felmérésünk.

1. FRÖCCSÖNTÖTT TERMÉKEK

A fröccsöntött termékek adatgyűjtésünkben 4 soron szerepelnek (2. táblázat). Az ötödik kategória speciális terület, a PET előforma, amivel itt nem foglalkozunk.

2. táblázat: A fröccsöntés megoszlása cikkcsoportonként 2013 és 2019 között

Elemzéseink a felhasznált alapanyag mennyiségek alapján készültek, a gyártott termékek értékesítésére vonatkozó adataink nincsenek. Az adatokból viszonylagos arány eltolódás látszik az egyes kategóriák között. A láda és rekesz termékeknél a 2018-as szinthez képest – az emelkedés után – ismét nagy mértékű visszaesést tapasztaltunk 25,3%-os arányban. A háztartási cikkeknél is hasonlóan, a 2018-as nagyobb erősödés után ismét csökkenés, méghozzá erőteljes következett be 34%-os mértékben. Az alkatrészeknél viszont örvendetesen 8,5%-os bővülést mértünk. Az egyéb termékeknél is nagyobb mértékű, 7,7%-os erősödésről számolhatunk be az előző évhez viszonyítva. Ez utóbbi két termékcsoport meghatározó a fröccsöntésen belül, 86,8%-os részarányt képviselnek. Meg kell említenünk, hogy van mindig egy kis kétségünk az adatszolgáltatás pontosságával szemben, mert a háztartási termék besorolás helyett gyakran választják a gyártók az alkatrész megnevezést.

1.1. FRÖCCSÖNTÖTT LÁDÁK, REKESZEK

E terület fokozatos csökkenését tapasztaltuk a 2000-es évek elején, mert teret hódított a zsugorfóliázás. 2004-ben még számottevő mennyiségi növekedés következett be, ami csak átmeneti volt, 2005-ben jelentős csökkenés mutatkozott, majd 2006-ban és 2007-ben ennél valamivel több volt a gyártás, s ezt 2008ban további növekedés követte. 2009-ben jelentéktelen, 0,4%-os csökkenést regisztráltunk, ami sajnos 2010-ben tovább folytatódott egy nagyobb, 6%-os visszaeséssel. A 2011-es év 8,7%-os bővülést hozott, sajnos ezt a mennyiséget nem érte el a cikkcsoport sem 2012-ben, sem 2013-ban, bár ez utóbbi évben volt egy hajszálnyi erősödés. A helyzet nem változott 2014-ben és 2015ben sem, ismét csökkent a cikkcsoport mennyisége 13%-kal, viszont a 2016-os esztendő 22,7%-os növekedést hozott, majd 2017-ben  ismét  jelentős  erősödés  következett  be  17,2%-kal. 2018-ban még tovább bővült a termékkör 9,2%-kal. Sajnos a legutóbbi, 2019-es év nagyobb arányú, 25,3%-os visszaesést hozott.

A nagyméretű ládák gyártása változatlanul megoldatlan, mert a hazai felvevőpiac nagysága nem indokolja a gyártást. Egyes gyártó cégek ellátják olyan külföldi gyártók hazai képviseletét, akik extra méretű ládákat kínálnak.

Alapanyag szerint meghatározó a PE-HD és PP rekeszek mennyisége (3. táblázat), előbbiből összesen 12 cég gyártott, ebből 9 cég 100 t/év feletti mennyiségben. Közülük továbbra is egy meghatározó cég volt, amelyiknek 1 000 tonna feletti volt a gyártása. PP alapanyagot 12 cég dolgozott fel, ebből 2 meghatározó, akik a teljes mennyiség több mint felét gyártották, főleg regranulátumból.

3. táblázat: A fröccsöntött láda, rekesz gyártás megoszlása polimer típusonként 2013 és 2019 között, t

A doboz, láda, rekesz vámtarifaszám alá besorolt termékek külkereskedelme változatos képet mutat (4. táblázat). Az import a 2009-es visszaesés után rohamosan, folyamatosan nőtt, 2012ben pedig nagyon megugrott. 2007-ben volt utoljára pozitív a behozatal-kivitel mérleg, azóta negatív tartományban vagyunk. Az utóbbi években csak a veszteség mértéke volt változó, 2015ben felére csökkent 2014-hez képest, 2016-ban és 2017-ben kis mértékben tovább csökkent, a legrosszabb egyenleg – a bemutatott időszakban – a 2014-es évben volt. Ennek oka a termékdíjban keresendő, mert sajnos az csak a gyártókat sújtja, az importőröket nem. 2018-ban tovább csökkent a különbség, valamit javult a helyzet, az export beállt a sorba és tovább erősödött. 2019 ismét romlást hozott, majd 10 000 tonnás különbség volt az import javára, sokkal erősebben növekedett, mint az export. A forgalom sok tételből, egymástól lényegesen eltérő típusokból adódott össze.

4. táblázat: A doboz, láda, ládakeret külkereskedelmi forgalmának alakulása 2013 és 2019 között, t

1.2. FRÖCCSÖNTÖTT HÁZTARTÁSI CIKKEK

A termelési adatok a vizsgált időszakban jelentősen ingadoztak, a 2008. évi csökkenés után 2009-ben 4%-os növekedést tapasztaltunk, s ez a folyamat 2010-ben és 2011-ben tovább erősödött 21%-os, illetve mintegy 3%-os növekedéssel. A növekedési trend 2012-ben is és azóta is folytatódott, annyira, hogy 2014-ben több mint duplájára nőtt a cikkcsoport gyártott mennyisége 77,3%-os erősödéssel, 2015-ben is folytatódott a bővülés 13,4%-kal, míg 2016-ban sajnos 10,8%-os visszaesést mutattak a számok, ami 2017-ben folytatódott további 1,7%-os romlással, bár itt utalnunk kell a besorolás változékonyságára. 2018-ban ismét bővülés következett be 6,9%-os mértékben, ez a második legnagyobb érték a bemutatott időszakban. 2019-ben óriási, 34%-os hanyatlást tapasztaltunk (5. táblázat). Érdemes megemlíteni, hogy 2008 és 2018 között még 267,6%-os erősödést mutatott a termékcsoport előállítási mennyisége. 2018-ban 41, 2019-ben 43 cég gyártott háztartási műanyag cikket, kettővel többen, mint az előző évben, és mégis sokkal kevesebb terméket jeleztek a vállalkozások. 9 volt az 1 000 t/év feletti háztartási cikkeket gyártó cégek száma. Megjegyzendő, hogy mindig kétségünk van a besorolás pontossága felől, ez a nagy visszaesés szerintünk megjelenik az alkatrész, illetve az egyéb csoportokban növekedés formájában.

5. táblázat: A fröccsöntött háztartási cikkek termelésének megoszlása polimer típusok szerint 2014 és 2019 között

A fröccsöntött háztartási cikkek döntő többsége továbbra is polipropilénből készült.

A háztartási műanyag áruk tekintetében hazánk tartósan nettó exportőr volt 2013-ig. Az egyenleg 2004-től 2006-ig csökkent, majd megfordult a trend és növekedni kezdett, míg 2009-ben kissé visszaesett, 2010-ben ismét jelentősen javult az egyenleg, s ez a folyamat 2011-ben tovább erősödött, majd 2012-2013 romlást hozott az egyenlegben. Az export növekedése 2012-ben megtorpant kissé, 2013-ban pedig még nagyobb mértékben viszszaesett, s 2014-ben átbillent a mérleg az import javára, és a folyamat 2015-ben is folytatódott. 2016-ban jelentősen visszafordult a behozatal, 35,5%-kal kevesebb háztartási műanyagtermék érkezett az országba. A behozatal az elmúlt 6 év alatt mintegy 1,5-szeresére növekedett, míg az export ez idő alatt csak 25%-kal. 2016-ban viszont mintegy 6%-os, 2017-ben pedig 7,7% -os erősödést tapasztaltunk. Az egyenleg így most nem romlott tovább, sőt nagyon kedvező többletet mutatott. Sajnos 2018-ban nagyon nagy volt az import mennyisége, ezért az egyenleg negatívba ment át, hiába volt az export értéke 2018-ban a legnagyobb a bemutatott időszakban. 2019-ben tovább bővült az import majd 4%-kal, az export pedig csökkent 3,3%-kal, így az egyenleg még nagyobb negatívumot mutatott az elmúlt évben.

7. táblázat: A fröccsöntött alkatrészgyártás megoszlása polimer típusonként és cégenként 2018-ban és 2019-ben

1.3. FRÖCCSÖNTÖTT ALKATRÉSZEK

Az alkatrészeket az elektronikaiés a járműipari termékekhez, illetve személyi használatú berendezésekhez, testápoló készülékekhez (vagy háztartási berendezésekhez) használják fel, ennek megoszlását a rendelkezésünkre álló adatbázis alapján nem tudjuk elkülöníteni.

2019-ben az összes – alkatrészként megjelölt – feldolgozott mennyiség 164 155 t volt, ami 8,1%-os bővülést mutat 2018-hoz képest, s ez az eddig mért legerősebb adat. Ez abból is adódhat, hogy a termékek besorolása – háztartási cikk vagy alkatrész – nem mindig egyértelmű. A felhasznált két legnagyobb menynyiségű műanyag típus a PP és a PA, de jelentős a PC, az ABS és a PBT feldolgozása is (77%-ot tesznek ki). A mintegy 23% egyéb anyaghányad megoszlása nagyon szerteágazó, kb. 30 féle műanyag, kisebb mennyiségekkel. A feldolgozott alapanyag az igényekhez igazodóan széleskörű, sok a magas műszaki követelményeket is kielégíteni képes speciális alapanyag (7. táblázat). Jól látható a táblázatban, hogy továbbra is szép számmal dicsekedhetünk a műszaki műanyagokat feldolgozó cégek számát illetően. Az export-import forgalom nem különíthető el, mivel a csoportnak nincs önálló vámtarifaszáma.

7. táblázat: A fröccsöntött alkatrészgyártás megoszlása polimer típusonként és cégenként 2018-ban és 2019-ben

1.4. EGYÉB FRÖCCSÖNTÖTT TERMÉKEK

Ebbe a csoportba a termékek széles körét sorolták az adatszolgáltatók, meghatározók a csomagolóanyagok, elsősorban a záróelemek és vödrök, de ide tartoznak a fröccsöntött csőszerelvények (fittingek), valamint a cipőipari és az egészségügyi felhasználások is. A felhasznált műanyag alapanyagok mennyisége ebben a cikkcsoportban is szépen növekedett, 7,7%-kal 2018-hoz viszonyítva (8. táblázat).

8. táblázat: Az egyéb fröccsöntött termékek gyártása polimer típusok és cégek szerint 2018-ban és 2019-ben

A kupakgyártás változatlanul a hazai műanyag-feldolgozás dinamikusan bővülő területe, kapcsolódóan az ásványvizek, üdítők piacának szinte folyamatos erősödésével.

A kupak (dugó, fedő) a hazai műanyag-feldolgozó ipar egyik legjelentősebb exportcikke. Meghatározó a szerepe néhány multinacionális vállalat magyarországi üzemének, de további cégek is részesednek a jelentős exportból. 2019-ben 0,5%-os export csökkenést tapasztaltunk ennél a cikkcsoportnál, a csomagoló eszköz export közel egyharmadát adta ez a terület. Az import mennyisége viszont jóval nagyobb mértékben növekedett, 12,1%-kal, az előző évhez viszonyítva, s ezzel a részaránya is erősödött 2018-hoz képest (9. táblázat).

9. táblázat: Az egyéb cikkcsoport külkereskedelmi forgalma 2012 és 2018 között

2. MŰSZAKI MŰANYAGOK FRÖCCSÖNTÉSE

A fröccsöntött termékek összességére vonatkoztatva változatlanul igaz az a korábbi feltételezésünk, hogy a műszaki műanyagok felhasználása nagyobb, mint amit a feldolgozóktól származó információkból összesítettünk. Ezek a műanyagok döntő többségében importból származnak, és joggal feltételezzük, hogy az importált mennyiségeket fel is dolgozzák, nem nagyon készletezik magas áruk miatt. A műszaki műanyagok felhasználása az elmúlt 7 évben a 10. táblázat szerint alakult, 2018-hoz viszonyítva minimális mértékben, 0,5%-kal növekedett, 2013-hoz képest pedig 42,6%-kal erősödött.

10. táblázat: A műszaki műanyagok felhasználása 2013 és 2019 között, kt

A műszaki műanyagok felhasználása a nemzetközi gyakorlattal egyező módon kisebb zökkenőkkel bővül, most már, hogy 2010 óta túlléptünk a 10%-on, ott vagyunk a nemzetközi átlagnál. Szinte egyforma arányban állunk az európai felhasználással a műszaki műanyagok tekintetében. E nagy értékű anyagok legmagasabb részesedése 2016-ban volt az összes felhasználásból. (11. táblázat)

11. táblázat: A műszaki műanyagok részesedése a műanyag-felhasználásban, illetve -feldolgozásban 2013 és 2019 között

3. GÉPPARK

A fentiekben részletezett, növekvő mennyiségű fröccstermék előállítása magas műszaki igényeket kielégítő, korszerű gépparkot igényel. Az utóbbi időszakban jelentősen átrendeződött a géppark. A feldolgozó üzemek többsége korszerű technikával rendelkezik.

Elemzésünkhöz több mint 350 műanyag-feldolgozó céghez küldtük ki kérdőívünket, közülük 246-an adtak tájékoztató adatokat, felmérésünk tehát ezt az állapotot tükrözi (12. táblázat). Mindazonáltal kérjük, kezeljék kritikával a bemutatott gépszámokat, mert bizony kétkedésre adnak okot a helyességüket illetően. Bízunk abban, hogy a következő évben reménykedve a nyugodtabb életvitelünkben – valamennyi megkérdezett cég vállalja az adatszolgáltatást és ezzel a valósághoz közelebb álló képet tudunk adni a hazai fröccsöntőgép állományról. A fröccsöntő gépek valódi száma persze az itt közölteknél jóval nagyobb, mert szövetségünk általában az 50 tonnánál több műanyagot feldolgozó cégeket vizsgálja.

12. táblázat: A fröccsöntő gépek mennyiségi és teljesítményi megoszlása, száma, mérete, származási helye és kora 2019-ben

A beszállítói tevékenység hatékonyabb és egyre jobb minőségű végzését segíti elő a robotizáció növekvő mértéke is. Most készítettünk harmadszor ilyen irányú felmérést a fröccsöntő cégek körében. A 2017-es adatokat még nem közöltük, mert szinte lehetetlen volt rendezni a beérkezett adatokat. A 13. táblázatban bemutatjuk,  hogy 2019-ről milyen adatokat kaptunk. Ebben sem egyeznek még össze a fajtaés időmegoszlások, úgy érezzük még messze van a teljes és helyes hazai robot-térképtől, de már közelítik egymást.

13. táblázat: Robotok megoszlása 2019-ben, db

* Ez utóbbi táblázatnál azért emeltük ki pirossal az adott cella számait, mert nagyon nem tűnik reálisnak a cégektől érkezett adatok összesítéséből származó eredmény. Remélhetően jövőre korrigálhatjuk ezt az értéket is.

4. ÖSSZEFOGLALÁS

A fröccsöntés a műanyag-feldolgozás egyik fokozatosan fejlődő területe, amit jól alátámaszt az, hogy az általános válság ellenére a műanyag-feldolgozás e szegmense szinte töretlenül fejlődött az utóbbi 6 évben. 2011-hez képest mintegy 51%-kal bővült az ágazat, míg a teljes műanyag-feldolgozás „csak” 32

%-kal erősödött, tehát készen állnak a cégek a beszállítói tevékenység további növelésére. Ezt szolgálják a 2019-ben megindult beruházások is, mint a Gyöngyösön indított B. Braun Medical Kft. jelentős beruházása. Nagyobb fröccsöntő kapacitás kiépítése lesz Újhartyánban a svájci tulajdonú REHAU-Automotive Kft. révén. A tervek szerint a cég 2020-ban indítja be a gyártósort. Ezt az ágazatot erősíti egy másik nagy dél-koreai beruházás is Szadán, ahol szintén fröccsöntő üzemet létesítenek korszerű járműalkatrészek gyártásához. Az idei évben több fröccsöntő üzem kapott beruházási támogatást berendezései modernebb gépekre történő lecseréléséhez, illetve termelési kapacitásának bővítésére, pl. a Simon Plastics, a Trimetrik, a T-Plasztik és a DELTAPLAST Kft.