RÓLUNK
A MAGYAR MŰANYAGIPARI SZÖVETSÉG MŰKÖDÉSI ALAPELVEI:


Az MMSZ a Magyarországon működő műanyaggyártó és műanyag-feldolgozó vállalatok szakmai érdekképviseleti szervezete.


KÜLDETÉSÜNK:


A szerkezeti anyagok versenyében a műanyagok térhódításának és ezzel iparágunk fejlődési lehetőségeinek elősegítése. Meggyőződésünk, hogy a műanyagokból készült termékek pozitívan járulnak hozzá az emberiség fenntartható fejlődéséhez. Ezt sok különböző alkalmazási területre elvégzett, műszaki-, gazdasági- és környezetvédelmi szempontokra egyaránt kiterjedő komplex életciklus elemzés bizonyítja. A műanyagipar világméretekben és Magyarországon is a nemzeti jövedelem növekedési üteménél gyorsabban fejlődik.


SZÖVETSÉGÜNK CÉLJAI:


A hazai műanyagipar szakmai érdekeinek hatékony képviselete a törvényhozási folyamatokban, kormányszerveknél és hatóságoknál. A műanyagok imázsának erősítése előnyeik objektív bemutatásával. A műanyag alapanyaggyártók, a műanyag-feldolgozók és a műanyagtermékek felhasználói közötti együttműködés elősegítése.


TEVÉKENYSÉGÜNK FONTOSABB ELEMEI:


 • Törvényjavaslatok, jogszabálytervezetek szakmai véleményezése,
 • Információgyűjtés és feldolgozás, az iparág fejlődésének nyomon követése
 • Kooperáció hazai és nemzetközi szakmai szövetségekkel
 • Kapcsolatépítés kutató, fejlesztő. minősítő intézményekkel
 • Műanyagipari szakmai oktatás támogatása
 • PR tevékenység, kapcsolat a sajtóval és civil szervezetekkel
 • Az EU működési rendszereihez történt integrálódás során az érdekképviseleti tevékenység felértékelődött. A továbbiakban is törekszünk tagvállalataink megnövekedett információigényének kielégítésére.
 • Az EU által támogatott K+F+I programokban való részvéte során megszerzett ismeretek terjesztése, felhasználása.


A MAGYAR MŰANYAGIPARI SZÖVETSÉG BEMUTATÁSA


A Magyar Műanyagipari Szövetség (MMSZ) 1991-ben alakult, a Magyar Vegyipari Szövetség szakszövetségeként. Szövetségünk képviseli a műanyagipar szakmai érdekeit, ellátja a tagok közötti egyeztetést és kapcsolattartást, folyamatosan figyelemmel kíséri a hazai és külföldi fejlesztési, termelési és üzleti folyamatokat, és ezek alapján szakmai információkat nyújt a tagoknak.
A Magyar Műanyagipari Szövetség kezdeményezi, koordinálja, szervezi az összehangolt fellépést mindazon kérdésekben, amelyek a tagok érdekeinek érvényre juttatása során felmerülnek, így
 • szakmai érdekképviselet a jogalkotás felé
 • szakmai érdekek képviselete a hatóságként működő szervezeteknél
 • a magyar műanyagipar képviselete nemzetközi szakmai fórumokon
 • a műanyagipar környezetvédelmi tevékenységének koordinálása és az ehhez kapcsolódó társadalmi megítélés alakítása
 • a műanyagipar általános kereskedelempolitikájának /vám, stb./ összehangolása
 • a műanyagipar társadalmi megítélésének javítása, kapcsolattartás a tömegkommunikációs szervezetekkel.
 • a szakma egyetlen havilapjának (POLIMEREK) szerkesztése és kiadása
Fenti feladatok hatékony végzése érdekében három munkabizottságot alakítottunk, amelyeknek keretében a vállalatok szakemberei aktívan részt vesznek az éves munkaprogramokban rögzített feladatok megoldásában.
 • Gazdasági Bizottság
 • Környezetvédelmi Bizottság
 • Oktatási Bizottság


NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINK


 • Műanyag-gyártók Európai Szövetsége (PlasticsEurope)    www.plasticseurope.org
 • Műanyag Szövetségek Igazgatóinak Nemzetközi Tanácsa (Council of International Plastics Association Directors, CIPAD)Elnök:

Hajdárné Molnár Katalin Elvira, PEMÜ Zrt. Elnök-vezérigazgató

Alelnökök:

Dr. Demjén Zoltán, BASF Hungaria Kft. értékesítési igazgató
Gera Sándor, MOL Nyrt., petrolkémiai értékesítési és támogatás vezető
Holló László, RAVEN INVEST Kft. ügyvezető


Elnökségi tagok:

Mészáros Zoltán, Graboplast Zrt. fejlesztési igazgató
Palócz Tamás, Kaposplast Kft. ügyvezető igazgató
Tóth Csaba, LEGO Manufacturing Kft. HR Igazgató


Tiszteletbeli Elnökségi tagok:

Dr. Czigány Tibor, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gépészmérnöki Kar (GPK), dékán


Szakbizottságok és vezetőik:

Gazdasági Bizottság: Karsai Béla, Karsai Holding Zrt.
Környezetvédelmi Bizottság: Olasz László, REMAT Zrt.
Oktatási Bizottság: Tóth Csaba, LEGO Manufacturing Kft. HR Igazgató

Felügyelő Bizottság:

Elnök:

Dr. Kucsma János, MBT Polymers Hungary Kft., ügyvezető igazgató

Tagok:

Nyékiné Paczolay Anikó, Sabic Hungary Kft., ügyvezető igazgató
Farkasné Lénárt Judit, KAYS Kft.


Iroda:

Farkass Gábor, igazgató
Buzási Lajosné, főmunkatárs


Google+